A Központról
Kutatás
Kiadványok
Oktatás
Akadémiai kutatóhely
    Kutatási terv 2002-2006
    Eredmények
    Kutatási terv 2007-2011
    A tagokról röviden
    Kutatási terv 2012–2016
    Kilenc év után megszűnt a kutatócsoport
Konferenciák
Elektronikus kiadványaink
Magyar-Orosz Történész Vegyesbizottság
Linkajánló
Rólunk írták
FORTOCSKA Galéria
Hírek, információk

   
Főoldal > Eredmények
Eredmények


2007. évi publikációk

A kutatócsoport 2007-es eredményeinek publikálása: 


 


Font Márta - Sashalmi Endre:
Állam, hatalom, ideológia
Tanulmányok az orosz történelem sajátosságairól
Pannonica Kiadó, 2007 256 l.


'...a tanulmányok közvetlenül és közvetetten, más-más aspektusból közelítve adnak választ az orosz történelem sajátosságainak mibenlétére, a korai időktől kezdve egészen a XVIII. századig, sőt részben ezen időhatáron túllépve is. Mennyiben alkalmazhatók az orosz történelemre a nyugati keresztény civilizáció historiográfiájának kronológiai és fogalmi keretei? Milyen volt és miként változott az egyes korszakokban az uralkodói hatalom és annak ideológiája? Van-e kontinuitás a Kijevi Rusz és a Moszkvai Oroszország között? Európai országnak tartották-e Oroszországot a XVIII. század előtt a kortársak, és mik voltak, illetve hogyan változtak az évszázadok során az Európához való tartozás kritériumai?
Végül pedig: fontos volt-e Oroszország (illetve a történeti előképét alkotó fejedelemségek) identitása szempontjából az Európa-eszme? ...'
 
Az újkori orosz történelem forrásai. XIX. század
Főszerkesztő: Szvák Gyula
Szerkesztette, válogatta, jegyzetekkel és kommentárokkal ellátta: Filippov Szergej
Pannonica, 2007. 288 l.

'Az újkori orosz történelem forrásai. XIX. század című, történelem és szláv, orosz filológia szakos hallgatóknak szánt szöveggyűjtemény az ELTE Ruszisztikai Központja által útjára indított forráskiadás-sorozat harmadik kötete. A XIX. század elejétől II. Sándor meggyilkolásáig terjedő időszakot felölelő válogatásba főként olyan művek és dokumentumok kerültek, amelyek magyarul még nem jelentek meg, vagy nehezen hozzáférhetők. A források az orosz történelem reformokban és ellenreformokban gazdag, a felülről indított polgári átalakulás első sikereit és a radikális, a politikai terrorizmus eszközeit is felhasználó mozgalmak megjelenését hoző, izgalmas korszakát mutatja be.
A század történeti és kulturális kontextusának megismerését lábjegyzetek és kommentárok segítik. ...'


  
Две империи - много национальностей [Két birodalom - sok nemzetiség]
Szerkesztő: Szvák Gyula
Russica Pannonicana, 2007. 156 o.

Az orosz (és részben angol) nyelvű tanulmánykötet a 2007. június 25-én Szentpétervárott megrendezett magyar-orosz tudományos szeminárium anyagát tartalmazza. Formailag és tartalmilag a kötet illeszkedik a 2005. november 14-én Szentpétervárott megrendezett, Két birodalom - három főváros című konferencia anyagát tartalmazó kiadványhoz.


 


 
Региональные школы русской историографии / Regional Schools of Russian Historiography
Szerkesztő: Szvák Gyula
Russica Pannonicana, 2007.

2006. május 29-30-án 'Az orosz történetírás regionális iskolái' címmel ötödször rendezte meg a Ruszisztikai Központ szokásos kétévenkénti, nemzetközi történész konferenciáját. A 2004-es, Új irányzatok és eredmények a nemzetközi ruszisztikai kutatásokban című konferencia végén a résztvevőkben megfogalmazódott az igény: a nemzetközi ruszisztika irányvonalai mellett érdemes lenne átfogóan, ám közelről megismerni az Oroszország régióiban működő iskolákat is. A 2006-os konferencia ezt a feladatot tűzte ki célként és valósította meg. 
Jelen kötet Philip Longworth professzor úr bevezetője mellett 17 tanulmányt tartalmaz orosz, illetve angol nyelven.
Filippov Szergej:
Религиозная борьба и кризис традиционализма в России XVII века
Russica Pannonicana, 2007.

Filippov Szergej Vallási küzdelmek Oroszországban a XVII. század közepén és a tradícionális kultúra válsága című, orosz nyelvű monográfiája a Ruszisztikai Könyvek XIX. köteteként jelent.

Az orosz nyelvű monográfia Filippov Szergej PhD disszertációjának kiadásra átdolgozott változata. A tudományos monográfia a XVII. századi vallási küzdelmek és a mögöttük meghúzódó társadalmi konfliktusok összefüggéseiben tárgyalja Oroszország sorsát.

 

2011. Akadémiai beszámoló
2010. Akadémiai beszámoló
2009. Akadémiai beszámoló
2008. évi publikációk
2008. Akadémiai beszámoló
2007. évi publikációk
2007. Akadémiai beszámoló
2007-2009 publikálatlan eredményei
2005. évi eredmények
2004. évi eredmények
2003. évi eredmények
2003-2006 Összegzés

  

A mai orosz nyelv és oktatásának kihívásai - konferencia az Orosz Kulturális Központban
2019-05-15
2019. május 17–18-án a Budapesti Orosz Kulturális Központ és az ELTE BTK Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központja szervezésében ismét tudományos-módszertani konferenciára kerül sor az Orosz Kulturális Központban.
Tovább >>>
Oroszország és Magyarország az egyetemes kultúrában
2019-05-13
2019. május 20–21-én kerül sor a Ruszisztikai Központ 12. nemzetközi ruszisztikai konferenciájára "Oroszország és Magyarország az egyetemes kultúrában: a történeti forrás és interpretációja" címmel.
Tovább >>>
Jekatyerinburg, tavaszi iskola
2019-05-13
A 2019-es tavaszi iskola sem múlhatott el magyar diákok részvétele nélkül az Urali Föderatív Egyetem szervezésében, Jekatyerinburgban. Aki eddig részt vett ezen az eseményen, az örökre a szívéve zárta a várost és az egyetem történeti karát. Így történt idén is. Erről tanúskodik Bencze András történész hallgató beszámolója.
Tovább >>>
Színház az egész világ?
2019-05-12
A Fortocska Galéria kiállítási portfóliója most vált nagykorúvá, a Ruszisztikai Módszertani Kabinet és Könyvtár tíz éves évfordulóján, a jubileumi X. Ruszisztikai Napokon, hiszen megnyílt benne a tizennyolcadik kiállítás, amely az oroszországi színházkultúra 16 emblematikus intézménye előtt tiszteleg.
Tovább >>>
Az első ruszisztikai kocsmakvíz
2019-05-10

2019. május 9-én zajlott le a „Május a kabinet hónapja” programsorozat hetedik, és a Ruszisztikai Napok utolsó előtti programja, az első ruszisztikai kocsmakvíz. A brit eredetű játékforma mára Magyarországon is gyökeret vert, sőt bajnokság is zajlik hétről hétre hazánk (és a környező országok) mintegy harminc városában.

Tovább >>>