A Központról
Kutatás
Kiadványok
Oktatás
Akadémiai kutatóhely
    Kutatási terv 2002-2006
    Eredmények
    Kutatási terv 2007-2011
    A tagokról röviden
    Kutatási terv 2012–2016
    Kilenc év után megszűnt a kutatócsoport
Konferenciák
Elektronikus kiadványaink
Magyar-Orosz Történész Vegyesbizottság
Linkajánló
Rólunk írták
FORTOCSKA Galéria
Hírek, információk

   
Főoldal > Eredmények
Eredmények


2007. évi publikációk

A kutatócsoport 2007-es eredményeinek publikálása: 


 


Font Márta - Sashalmi Endre:
Állam, hatalom, ideológia
Tanulmányok az orosz történelem sajátosságairól
Pannonica Kiadó, 2007 256 l.


'...a tanulmányok közvetlenül és közvetetten, más-más aspektusból közelítve adnak választ az orosz történelem sajátosságainak mibenlétére, a korai időktől kezdve egészen a XVIII. századig, sőt részben ezen időhatáron túllépve is. Mennyiben alkalmazhatók az orosz történelemre a nyugati keresztény civilizáció historiográfiájának kronológiai és fogalmi keretei? Milyen volt és miként változott az egyes korszakokban az uralkodói hatalom és annak ideológiája? Van-e kontinuitás a Kijevi Rusz és a Moszkvai Oroszország között? Európai országnak tartották-e Oroszországot a XVIII. század előtt a kortársak, és mik voltak, illetve hogyan változtak az évszázadok során az Európához való tartozás kritériumai?
Végül pedig: fontos volt-e Oroszország (illetve a történeti előképét alkotó fejedelemségek) identitása szempontjából az Európa-eszme? ...'
 
Az újkori orosz történelem forrásai. XIX. század
Főszerkesztő: Szvák Gyula
Szerkesztette, válogatta, jegyzetekkel és kommentárokkal ellátta: Filippov Szergej
Pannonica, 2007. 288 l.

'Az újkori orosz történelem forrásai. XIX. század című, történelem és szláv, orosz filológia szakos hallgatóknak szánt szöveggyűjtemény az ELTE Ruszisztikai Központja által útjára indított forráskiadás-sorozat harmadik kötete. A XIX. század elejétől II. Sándor meggyilkolásáig terjedő időszakot felölelő válogatásba főként olyan művek és dokumentumok kerültek, amelyek magyarul még nem jelentek meg, vagy nehezen hozzáférhetők. A források az orosz történelem reformokban és ellenreformokban gazdag, a felülről indított polgári átalakulás első sikereit és a radikális, a politikai terrorizmus eszközeit is felhasználó mozgalmak megjelenését hoző, izgalmas korszakát mutatja be.
A század történeti és kulturális kontextusának megismerését lábjegyzetek és kommentárok segítik. ...'


  
Две империи - много национальностей [Két birodalom - sok nemzetiség]
Szerkesztő: Szvák Gyula
Russica Pannonicana, 2007. 156 o.

Az orosz (és részben angol) nyelvű tanulmánykötet a 2007. június 25-én Szentpétervárott megrendezett magyar-orosz tudományos szeminárium anyagát tartalmazza. Formailag és tartalmilag a kötet illeszkedik a 2005. november 14-én Szentpétervárott megrendezett, Két birodalom - három főváros című konferencia anyagát tartalmazó kiadványhoz.


 


 
Региональные школы русской историографии / Regional Schools of Russian Historiography
Szerkesztő: Szvák Gyula
Russica Pannonicana, 2007.

2006. május 29-30-án 'Az orosz történetírás regionális iskolái' címmel ötödször rendezte meg a Ruszisztikai Központ szokásos kétévenkénti, nemzetközi történész konferenciáját. A 2004-es, Új irányzatok és eredmények a nemzetközi ruszisztikai kutatásokban című konferencia végén a résztvevőkben megfogalmazódott az igény: a nemzetközi ruszisztika irányvonalai mellett érdemes lenne átfogóan, ám közelről megismerni az Oroszország régióiban működő iskolákat is. A 2006-os konferencia ezt a feladatot tűzte ki célként és valósította meg. 
Jelen kötet Philip Longworth professzor úr bevezetője mellett 17 tanulmányt tartalmaz orosz, illetve angol nyelven.
Filippov Szergej:
Религиозная борьба и кризис традиционализма в России XVII века
Russica Pannonicana, 2007.

Filippov Szergej Vallási küzdelmek Oroszországban a XVII. század közepén és a tradícionális kultúra válsága című, orosz nyelvű monográfiája a Ruszisztikai Könyvek XIX. köteteként jelent.

Az orosz nyelvű monográfia Filippov Szergej PhD disszertációjának kiadásra átdolgozott változata. A tudományos monográfia a XVII. századi vallási küzdelmek és a mögöttük meghúzódó társadalmi konfliktusok összefüggéseiben tárgyalja Oroszország sorsát.

 

2011. Akadémiai beszámoló
2010. Akadémiai beszámoló
2009. Akadémiai beszámoló
2008. évi publikációk
2008. Akadémiai beszámoló
2007. évi publikációk
2007. Akadémiai beszámoló
2007-2009 publikálatlan eredményei
2005. évi eredmények
2004. évi eredmények
2003. évi eredmények
2003-2006 Összegzés

  

A Matrjoska paravánnal könnyű jókedvet csiholni
2019-07-19
A szokásos nyári intenzív középiskolás orosztanfolyam idén is elérte a célját: koncentráltan, de jó hangulatban, vidáman és motiváltan vettek rajta részt a diákok.
Tovább >>>
Egy abház történet Szoficskáról
2019-07-16

Kira Kovalenko 2017-ben bemutatott „Szoficska” című filmje méltán került be Oroszország hat legjobb elsőfilmes alkotása közé, amelyeket 2017 végén egyszerre mutattak be az ország nagyvárosaiban az „Új fiatal film” program keretei között.

Tovább >>>
Ugrás a magasba, avagy 3 másodperc
2019-07-10

Anton Megergyicsev 2017 legvégén bemutatott, sporttörténeti kuriózumot feldolgozó műfaji filmje sajnos nem került a magyar közönség elé, pedig minden bizonnyal sikert aratott volna mind a sportrajongók, mind a pörgős, izgalmas filmek kedvelői között.

Tovább >>>
Elhunyt Andrej Szaharov történész
2019-07-08
2019. június 26-án, 89 éves korában elhunyt Andrej Szaharov történész, az Orosz Tudományos Akadémia levelező tagja, az OTA Oroszország Története Intézetének egykori igazgatója, a magyaroszági történeti ruszisztika egyik elkötelezett szakmai támogatója.
Tovább >>>
Megízleltük 2019 első nyári csemegéjét
2019-07-03
2019. július 1-én 18 órakor Kirill Szerebrennyikov Nyár című filmjének vetítésével indult „Az orosz kultúra nyári csemegéi” című programsorozat a Ruszisztikai Központban.
Tovább >>>