A Központról
Kutatás
Kiadványok
Oktatás
Akadémiai kutatóhely
    Kutatási terv 2002-2006
    Eredmények
    Kutatási terv 2007-2011
    A tagokról röviden
    Kutatási terv 2012–2016
    Kilenc év után megszűnt a kutatócsoport
Konferenciák
Elektronikus kiadványaink
Magyar-Orosz Történész Vegyesbizottság
Linkajánló
Rólunk írták
FORTOCSKA Galéria
Hírek, információk

   
Főoldal > Eredmények
Eredmények


2003-2006 Összegzés


A 2003-2006. KÖZÖTTI ÉVEKBEN ELÉRT TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK


Megtörtént a 9-20. század eleje közötti legfontosabb orosz nyelvű források összegyűjtése. A kapcsolattörténeti és historiográfiai kutatások során összegyűjtötték a magyar történetírás tárgyba vágó legfontosabb műveit.
Megjelent egy orosz, illetve angol nyelvű tanulmánykötet a Moszkvai Oroszország fejlődési sajátosságairól, a kutatócsoport tagjai részt vettek a Niederhauser Emil akadémikus tiszteletére készített reprezentatív tanulmánykötet szerkesztésében és megírásában. Az orosz rendszerváltás egy fontos aspektusáról, a tulajdonáthelyezés problémájáról két kutató forrás- és tanulmányközlő kötetet jelentetett meg.

2004-ben a kutatócsoport „Új irányzatok és eredmények a nemzetközi ruszisztikai kutatásokban” című konferenciáján 14 külföldi (egyesült államokbeli, orosz, angol, kanadai, olasz) és 11 magyar kutató vett részt.
A konferencia nemcsak a résztvevők nagy száma, hanem színvonala miatt is igen sikeres volt, ugyanis valóban a nemzetközi ruszisztika új eredményeit mutatta be, párbeszédet teremtett az orosz és nem orosz nyelvű ruszisztika, valamint a legkülönbözőbb történetírói irányzatok képviselői között. Ezek sorában a magyar ruszisztika is méltó módon képviseltette magát. Külön eredmény az új magyar ruszista generáció legígéretesebb képviselőinek nemzetközi bemutatkozása.
Megtörtént a 9-17. századi legjelentősebb orosz történeti források válogatása és fordítása, valamint a 18.-19. századi források válogatása.
A magyar historiográfia legjelentősebb magyar-orosz kapcsolattörténettel és ruszisztikai koncepciókkal foglalkozó munkáit digitalizált formában közzé tették.
Megjelent egy IV. Ivánt és I. Pétert összehasonlító kötet magyar és orosz kutató közös tudományos erőfeszítése eredményeként.
A kutatócsoport egyetlen státuszban lévő tagja summa cum laude minősítéssel megvédte „Szibéria birtokbavételének koncepciói az orosz és a szovjet történetírásban” című Ph.D- disszertációját.
A kutatócsoport egyik tagja orosz arhívumokban végzett kutatásokat a holokauszt témájának feldolgozására, és ennek eredményeként megjelent az Antiszemitizmus-holokauszt-államszocializmus c. könyv.
Ugyancsak folytak historiográfiai kutatások a Szovjetunió története újabb megközelítéseiről.

A kutatócsoport 2005-ben kiemelkedő eredmények sorát érte el.
A Magyar-Orosz Kulturális Évad lehetőségeit alkotó módon kihasználva az alábbi nyolc nemzetközi konferencia és kerekasztal munkájában vett részt előadásokkal és társszervezőként:
  • 1. Habsburgok és Romanovok (Moszkva, Oroszország Története Intézet, március 31.)  • 2. Az állam szerepe a kelet-európai térség fejlődésében a 11-20. században (Moszkva, Oroszország Története Intézet, április 4.)  • 3. A magyar-szovjet (orosz) gazdasági és politikai kapcsolatok története 1945-től napjainkig (Moszkva, Társadalomtudományi Információs Intézet, április 5.)  • 4. Oroszország és a kelet-európai régió helye az újjászerveződő világrendszerben (Moszkva, Társadalomtudományi Információs Intézet, április 6.)  • 5. A holokauszt: vitás kérdések a történetírásban és az oktatásban (Moszkva, Társadalomtudományi Információs Intézet, április 7.)  • 6. Vita a rendszerváltásról: a szociális következmények (Moszkva, Társadalomtudományi Információs Intézet, április 8.)  • 7. A magyar-orosz kapcsolatok tizenkét évszázada (Budapest, ELTE BTK, május 26.)  • 8. Újabb viták a holokauszt-kutatásban és oktatásban (Budapest, ELTE BTK, december 2-3.)A kutatócsoport résztvett az oroszországi Magyar Kulturális Évad nyitó rendezvénye, a moszkvai Állami Történeti Múzeumban megrendezett “Magyar Királyság két császárság között. Állami és kulturális kapcsolatok a 19. században” című nagykiállítás koncepciójának és megvalósításának kidolgozásában.

A kutatócsoport tagjai 2005-ben összesen két konferenciakötetet, két forrásgyűjteményt, egy monográfiát és további 8 db tanulmányt publikáltak. Ezek között a magyar historiográfia olyan régi adósságai voltak, mint a válogatott középkori orosz források kritikai kiadása és a magyar-orosz kapcsolatok összefoglaló, rövid története. Előkészítették a válogatott újkori orosz történeti források kiadását. 2006-ban megjelent „Az orosz történelem válogatott kútfői” című sorozat újabb kötete „Az újkori orosz történelem forrásai. XVIII. század” címmel.
A kutatócsoport jelentős mértékben hozzájárult a Magyar-Orosz Kulturális Évad szakmai, közönség- és média sikeréhez.

Az orosz történetírás regionális iskolái” című 2006-os nemzetközi konferencián 10 külföldi és 9 hazai kutató vett részt. Ez a tudományos esemény annyiban tért el a korábbi konferenciáktól, hogy nem egyszerűen a nyugati, orosz és hazai ruszisztika képviselőinek diskurzusát jelentette, hanem egyes orosz régiók is képviseltették magukat. Ezzel a kutatócsoport a nemzetközi történeti ruszisztikai kutatásokban is új irányt hirdetett meg.

A kutatóhely a négy esztendő során gyümölcsöző együttműködést alakított ki és állandó munkakapcsolatban volt a következő intézményekkel: az Oroszországi Tudományos Akadémia Orosz Történeti, Társadalomtudományi Információs, illetve Szlavisztikai Intézeteivel, illetve a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetével. Nemzetközi konferenciáink szervezése és megrendezése kapcsán folyamatos kapcsolatban áll az alábbi egyetemekkel: Debreceni Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Eszterházy Károly Főiskola (Eger), Cambridge, Fitzwilliam College (Nagy-Britannia), Aberdeen-i Egyetem (Nagy-Britannia), University College London (Nagy-Britannia), McGill Egyetem (Canada), Grinnell College (USA), RGGU (Oroszország), Westfalische Wilhelms-Universitat (Németország), Nebraska-Lincoln‑i Egyetem (USA), Stanford Egyetem (USA), UCLA (USA), Miami Egyetem (USA), Montclair Állami Egyetem (USA), Birminghami Egyetem (Nagy-Britannia), velencei Ca’Foscari Egyetem (Olaszország), Szentpétervári Állami Egyetem és Szentpétervári Európai Egyetem.
A holokauszt-kutatásban partnere volt a moszkvai Holokauszt-alapítvány (Russian Holocaust Foundation).

A kutatócsoport a négy év során 10 nemzetközi konferencia szervezésében vett részt és képviseltette magát előadásokkal. Összesen 2 monográfiát, 1 kismonográfiát, 6 tanulmánykötetet, 4 forrásgyűjteményt és 17 tanulmányt publikált. A kutatócsoport egyetlen főállású tagja megvédte PhD-disszertációját.

A kutatócsoport – az ELTE Ruszisztikai Központtal együtt - a hazai történeti ruszisztikai kutatások vezető műhelyévé vált és eredményeit a nemzetközi tudományosság is honorálta.

A kutatócsoport vezetőjét az Orosz Tudományos Akadémia 2006. májusi közgyűlése díszdoktorának választotta.

A kutatási eredményeket a kutatócsoport 1,7 fő statisztikai létszámmal érte el.
2011. Akadémiai beszámoló
2010. Akadémiai beszámoló
2009. Akadémiai beszámoló
2008. évi publikációk
2008. Akadémiai beszámoló
2007. évi publikációk
2007. Akadémiai beszámoló
2007-2009 publikálatlan eredményei
2005. évi eredmények
2004. évi eredmények
2003. évi eredmények
2003-2006 Összegzés

  

Júliusi színház – Karamazov fivérek
2019-07-26

A Spirit Színház nyáron sem zárja be kapuit –micsoda szerencse! Ráadásul a nyári kánikulában olyan súlyos darabokkal is bátran megkínálja nézőit, mint a Dosztojevszkij-regényből készült Karamazov fivérek. Milyen jól teszi!

Tovább >>>
Draw Your Life kihívás a Ruszisztikán
2019-07-25

Idén tizedik alkalommal fog részt venni az ELTE BTK négy hallgatója a Várnai Csernоrizec Hrabar Magánegyetem szervezésében megrendezésre kerülő intenzív nyári orosz oktatásmódszertani mesterkurzuson augusztus 18–24 között.

Tovább >>>
A Matrjoska paravánnal könnyű jókedvet csiholni
2019-07-19
A szokásos nyári intenzív középiskolás orosztanfolyam idén is elérte a célját: koncentráltan, de jó hangulatban, vidáman és motiváltan vettek rajta részt a diákok.
Tovább >>>
Egy abház történet Szoficskáról
2019-07-16

Kira Kovalenko 2017-ben bemutatott „Szoficska” című filmje méltán került be Oroszország hat legjobb elsőfilmes alkotása közé, amelyeket 2017 végén egyszerre mutattak be az ország nagyvárosaiban az „Új fiatal film” program keretei között.

Tovább >>>
Ugrás a magasba, avagy 3 másodperc
2019-07-10

Anton Megergyicsev 2017 legvégén bemutatott, sporttörténeti kuriózumot feldolgozó műfaji filmje sajnos nem került a magyar közönség elé, pedig minden bizonnyal sikert aratott volna mind a sportrajongók, mind a pörgős, izgalmas filmek kedvelői között.

Tovább >>>