A Központról
Kutatás
Kiadványok
Oktatás
Akadémiai kutatóhely
    Kutatási terv 2002-2006
    Eredmények
    Kutatási terv 2007-2011
    A tagokról röviden
    Kutatási terv 2012–2016
    Kilenc év után megszűnt a kutatócsoport
Konferenciák
Elektronikus kiadványaink
Magyar-Orosz Történész Vegyesbizottság
Linkajánló
Rólunk írták
FORTOCSKA Galéria
Hírek, információk

   
Főoldal > Eredmények
Eredmények


2005. évi eredmények


A kutatóhely 2005. évi tudományos tevékenységére vonatkozó beszámolóI.  A kutatóhely fő feladatai a beszámolási évben
A kutatóhely egyik fő feladata 2005-ben az elnyert kutatóhelyi pályázat lényegét képező nemzetközi ruszisztikai historiográfiai kutatások és a kutatócsoport tagjai e téren elért eredményei bemutatásának szentelt nemzetközi ruszisztikai konferencia anyagának publikálása volt „Новые направления и результаты в русистике/New Directions and Results in Russistics” címmel.
 


Az újkori orosz történelem legrelevánsabb forrásainak válogatása és fordítása, valamint a középkori források publikálása szintén a kutatóhely egyik fő feladata volt.


Feladatul tűzték ki ugyanakkor a magyar-orosz történelmi kapcsolatok tizenkét századának áttekintését egy konferencia keretében, illetve az előadások megjelentetését.


Fontos cél volt a kutatóhely egyetlen fő állású munkatársa monográfiájának publikálása.


Kiemelkedő feladat volt a 2005. április elején Moszkvában megrendezett „Magyar-orosz történész hét” hat kerekasztal-beszélgetésén, a szakmai koncepció kialakításában és a szervezésben való részvétel.


A kutatóhely célul tűzte ki a szovjetunióbeli holokauszt kutatások folytatását és az eredmények megvitatását egy konferencia keretében.


II.
Az év folyamán elért kiemelkedő kutatási és más jellegű eredmények, azok gazdasági-társadalmi haszna

A Kutatócsoport 2005-ben kiemelkedő eredmények sorát érte el..
A Magyar-Orosz Kulturális Évad lehetőségeit alkotó módon kihasználva az alábbi nyolc nemzetközi konferencia és kerekasztal munkájában vett részt előadásokkal és társszervezőként:.      

    1. Habsburgok és Romanovok (Moszkva, Oroszország Története Intézet, március 31.)
    2. Az állam szerepe a kelet-európai társég fejlődésében a XI-XIX. században (Moszkva, Oroszország Története Intézet, április 4.) 
    3. A magyar-szovjet (orosz) gazdasági és politikai kapcsolatok története 1945-től napjainkig (Moszkva, Társadalomtudományi Információs Intézet, április 5.)
     4. Oroszország és a kelet-európai régió helye az újjászerveződő világrendszerben (Moszkva, Társadalomtudományi Információs Intézet, április 6.)  
     5. A holokauszt. vitás kérdések a történetírásban és az oktatásban (Moszkva, Társadalomtudományi Információs Intézet, április 7.)
     6. Vita a rendszerváltásról: a szociális következmények (Moszkva, Társadalomtudományi Információs Intézet, április 8.)
     7. A magyar-orosz kapcsolatok tizenkét évszázada (Budapest, ELTE BTK, május 26.)
     8. Újabb viták a holokauszt kutatásban és oktatásban (Budapest, ELTE BTK, december 2-3.)

A kutatócsoport résztvett az oroszországi Magyar Kulturális Évad nyitó rendezvénye, a moszkvai Állami Történeti Múzeumban megrendezett “Magyar Királyság két császárság között. Állami és kulturális kapcsolatok a 19. században” című nagykiállítás koncepciójának és megvalósításának kidolgozásában.
A kutatócsoport tagjai összesen két konferenciakötetet, két forrásgyűjteményt, egy monográfiát és további 8 db tanulmányt publikáltak. Ezek között a magyar historiográfia olyan régi adósságai voltak, mint a válogatott középkori orosz források kritikai kiadása és a magyar-orosz kapcsolatok összefoglaló, rövid története. Előkészítették a válogatott újkori orosz történeti források kiadását.

A kutatócsoport jelentős mértékben hozzájárult a Magyar-Orosz Kulturális Évad szakmai, közönség- és média sikeréhez.

A kutatócsoport vezetőjét az Orosz Tudományos Akadémia Oroszország Történeti Intézete Tudományos Tanácsa egyhangúlag az Orosz Tudományos Akadémia díszdoktorának terjesztette fel.

(A kutatócsoport az eredményeit 1,7 fő statisztikai létszámmal érte el)


III.
Hazai és nemzetközi kapcsolatok bemutatása

A kutatóhely állandó munkakapcsolatban van az Oroszországi Tudományos Akadémia Orosz Történeti, Társadalomtudományi Információs, illetve Egyetemes Történeti Intézeteivel, a moszkvai Bölcsészettudományi Egyetemmel. Nemzetközi konferenciáink szervezése és megrendezése kapcsán folyamatos kapcsolatban áll az alábbi egyetemekkel: Pécsi Tudományegyetem, Eszterházy Károly Főiskola (Eger), Cambridge, Fitzwilliam College (Nagy-Britannia), Aberdeen-i Egyetem (Nagy-Britannia), University College London (Nagy-Britannia), McGill University (Canada), Grinnell College (USA), RGGU (Oroszország), Westfalische Wilhelms-Universitat (Németország), Nebraska-Lincoln-i Egyetem (USA), Stanford Egyetem (USA), UCLA (USA), Miami Egyetem (USA), Montclair Állami Egyetem (USA), Birminghami Egyetem (Nagy-Britannia), velencei Ca’Foscari Egyetem (Olaszország), szentpétervári Állami és Európai Egyetem.
A holokauszt-kutatásban partnere volt a moszkvai Holokauszt-alapítvány (Russian Holocaust Foundation).

 
IV. 
Fontosabb elnyert hazai és nemzetközi pályázatok bemutatása

-

V.   Az év folyamán megjelent 5 legfontosabb publikáció
 

-     A középkori orosz történelem forrásai (szerk.: Szili Sándor) Budapest, 2005, Pannonica, 320 o.

-     A magyar-orosz kapcsolatok tizenkét évszázada (szerk.: Szvák Gyula) Budapest, 2005, 220 o.

-     Szili Sándor: Szibéria birtokbavételének koncepciói az orosz és a szovjet történetírásban (Ruszisztikai Könyvek XIV.) Budapest, 2005, Magyar Ruszisztikai Intézet, 240 o.

-    Szvák Gyula: Венгерская русистика в десятилетие смены режима In: Новые направления и результаты в русистике/New Directions and Results in Russistics (Ruszisztikai Könyvek XVI.) Budapest, 2005, Magyar Ruszisztikai Intézet, 9-17. o.

-    V. Molnár László: Место культурной контактологии в русистике – возможности и барьеры в направлениях исследований. In: Новые направления и результаты в русистике/New Directions and Results in Russistics (Ruszisztikai Könyvek XVI.) Budapest, 2005, Magyar Ruszisztikai Intézet, 133-143. o.

 
2011. Akadémiai beszámoló
2010. Akadémiai beszámoló
2009. Akadémiai beszámoló
2008. évi publikációk
2008. Akadémiai beszámoló
2007. évi publikációk
2007. Akadémiai beszámoló
2007-2009 publikálatlan eredményei
2005. évi eredmények
2004. évi eredmények
2003. évi eredmények
2003-2006 Összegzés

  

A mai orosz nyelv és oktatásának kihívásai - konferencia az Orosz Kulturális Központban
2019-05-15
2019. május 17–18-án a Budapesti Orosz Kulturális Központ és az ELTE BTK Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központja szervezésében ismét tudományos-módszertani konferenciára kerül sor az Orosz Kulturális Központban.
Tovább >>>
Oroszország és Magyarország az egyetemes kultúrában
2019-05-13
2019. május 20–21-én kerül sor a Ruszisztikai Központ 12. nemzetközi ruszisztikai konferenciájára "Oroszország és Magyarország az egyetemes kultúrában: a történeti forrás és interpretációja" címmel.
Tovább >>>
Jekatyerinburg, tavaszi iskola
2019-05-13
A 2019-es tavaszi iskola sem múlhatott el magyar diákok részvétele nélkül az Urali Föderatív Egyetem szervezésében, Jekatyerinburgban. Aki eddig részt vett ezen az eseményen, az örökre a szívéve zárta a várost és az egyetem történeti karát. Így történt idén is. Erről tanúskodik Bencze András történész hallgató beszámolója.
Tovább >>>
Színház az egész világ?
2019-05-12
A Fortocska Galéria kiállítási portfóliója most vált nagykorúvá, a Ruszisztikai Módszertani Kabinet és Könyvtár tíz éves évfordulóján, a jubileumi X. Ruszisztikai Napokon, hiszen megnyílt benne a tizennyolcadik kiállítás, amely az oroszországi színházkultúra 16 emblematikus intézménye előtt tiszteleg.
Tovább >>>
Az első ruszisztikai kocsmakvíz
2019-05-10

2019. május 9-én zajlott le a „Május a kabinet hónapja” programsorozat hetedik, és a Ruszisztikai Napok utolsó előtti programja, az első ruszisztikai kocsmakvíz. A brit eredetű játékforma mára Magyarországon is gyökeret vert, sőt bajnokság is zajlik hétről hétre hazánk (és a környező országok) mintegy harminc városában.

Tovább >>>