A Központról
Kutatás
Kiadványok
Oktatás
Akadémiai kutatóhely
    Kutatási terv 2002-2006
    Eredmények
    Kutatási terv 2007-2011
    A tagokról röviden
    Kutatási terv 2012–2016
    Kilenc év után megszűnt a kutatócsoport
Konferenciák
Elektronikus kiadványaink
Magyar-Orosz Történész Vegyesbizottság
Linkajánló
Rólunk írták
FORTOCSKA Galéria
Hírek, információk

   
Főoldal > Eredmények
Eredmények


2004. évi eredmények

A kutatóhely 2004. évi tudományos tevékenységére vonatkozó beszámoló


 I. A kutatóhely fő feladatai a beszámolási évben

A kutatóhely fő feladata 2004-ben az elnyert kutatóhelyi pályázat lényegét képező nemzetközi ruszisztikai historiográfiai kutatások és a magyar ruszisztika (benne a kutatócsoport tagjai) által e téren elért eredményei bemutatásának szentelt nemzetközi ruszisztikai konferencia megrendezése volt  „Új irányzatok és eredmények a nemzetközi ruszisztikai kutatásokban” címmel.

A középkori orosz történelem legrelevánsabb forrásainak válogatása és fordítása szintén a kutatóhely egyik fő feladata volt.

Feladatul tűzték ki ugyanakkor a magyar-orosz történelmi kapcsolatok legjelentősebb magyar eredményeinek  válogatását és digitalizált formában történő megjelenítését.

Ugyancsak feladat volt az orosz történelem magyar koncepcióinak válogatása és digitalizálása, illetve az utóbbi évtized fő irányainak tanulmányozása az átalakuló orosz historiográfiában.

A konkrét történeti kutatások terén célul tűzték ki az orosz autokrácia legjellemzőbb képviselőinek összehasonlító bemutatását, a szibériai fejlődés historiográfiájának szintetizálását, a holokauszt történetét a Szovjetunió területén.


II. Az év folyamán elért kiemelkedő kutatási és más jellegű eredmények, azok gazdasági-társadalmi haszna

Az  „Új irányzatok és eredmények a nemzetközi ruszisztikai kutatásokban” című konferencián 14 külföldi (Egyesült Államok-beli, orosz, angol, kanadai) és 11 magyar kutató vett részt az alábbi előadásokkal:

·              История повседневности в современной русской историографии

·              English-language writing on the October Revolution since 1991

·              «Обрядоверие» как историческая проблема

·              Власть – волость, князь – княжество. К вопросу о причинах раздробленности

·              Результаты Украинской национальной историографии в последнее десятилетие

·              Некоторые проблемы изучения истории России 16 века (на примере смеховой культуры)

·              Современное состояние, проблемы и перспективы изучения России 18-го века

·              Русско-украинские связи после Андрусовского перемирия 1667 года в интерпретации русской и украинской историографии XIX века

·              Following the Threads: The Rediscovery of Muscovite Art Needlework

·              Изучение истории России XIX века: современные подходы

·              „Travel-writing” в современной англо-американской русистике. Компаративные подходы.

·              «Как в капле воды...» Холокост и новые предрассудки в врсточно-европейской исторической науке

·              The Construction of Muscovite Cultural Memory: Plots, Arguments, Ideology in the Stepennaia Kniga

·              Russian History since the Collapse: Opportunities and Obstacles

·              Widows and the Pomest’e System in the Sixteenth Century

·              К вопросу об эволюции государственно-концептуальных основ советской международной политики

·              Samozvanchestvo reconsidered

·              Proprietary Dynasticism and the Concept of State in the 17th-Century Russia: Richard Pipes’ Interpretation of Muscovy and the European Perspective

·              Концепции овладения Сибирью в русской и советской историографии

·              Новые подходы к «вечному» вопросу: Европа – Россия – Европа

·              Венгерская русистика в эпоху смены режима

·              Новые тенденции в изучении русского либерализма

·              Место культурной контактологии в русистике (Возможности и недостатки одного направления в исследовании)

·              Muscovite Diplomacy with the states of the Orient

·              Новые подходы к изучению истории российского населения XX века

 
A konferencia nemcsak a résztvevők nagy száma, hanem színvonala miatt is igen sikeres volt, ugyanis valóban a nemzetközi ruszisztika új eredményeit mutatta be, párbeszédet teremtett az orosz és nem orosz nyelvű ruszisztika, valamint a legkülönbözőbb történetírói irányzatok képviselői között. Ezek sorában a magyar ruszisztika is méltó módon képviseltette magát. Külön eredmény az új magyar ruszista generáció legígéretesebb képviselőinek nemzetközi bemutatkozása.
Megtörtént a IX-XVII. századi legjelentősebb orosz történeti források válogatása és fordítása, valamint a XVIII-XIX. századi források válogatása.
A magyar historiográfia legjelentősebb magyar-orosz kapcsolattörténettel és ruszisztikai koncepciókkal foglalkozó munkáit digitalizált formában közzé tették.
Megjelent egy IV. Ivánt és I. Pétert összehasonlító kötet magyar és orosz kutató közös tudományos erőfeszítése eredményeként.
A kutatócsoport egyetlen státuszban lévő tagja summa cum laude minősítéssel megvédte Szibéria birtokbavételének koncepciói az orosz és a szovjet történetírásban”  című PhD - disszertációját.
A kutatócsoport egyik tagja orosz arhívumokban végzett kutatásokat a holokauszt témájának feldolgozására, és ennek eredményeként megjelent az Antiszemitizmus-holokauszt-államszocializmus c. könyv.
Ugyancsak folytak historiográfiai kutatások a Szovjetunió története újabb megközelítéseiről.
(A kutatócsoport az eredményeit 1,7 fő statisztikai létszámmal érte el)


III.  Hazai és nemzetközi kapcsolatok bemutatása

A kutatóhely állandó munkakapcsolatban van az Oroszországi Tudományos Akadémia Orosz Történeti, illetve Egyetemes Történeti Intézeteivel, a moszkvai Bölcsészettudományi Egyetemmel. A tavalyi nagy nemzetközi konferenciánk szervezése és megrendezése kapcsán folyamatos kapcsolatban állt az alábbi egyetemekkel: Pécsi Tudományegyetem, Eszterházy Károly Főiskola (Eger), Cambridge, Fitzwilliam College (Nagy-Britannia), Aberdeen-i Egyetem (Nagy-Britannia), University College London (Nagy-Britannia), McGill University (Canada), Grinnell College (USA), RGGU (Oroszország), Westfalische Wilhelms-Universitat (Németország), Nebraska-Lincoln-i Egyetem (USA), Stanford Egyetem (USA), UCLA (USA), Miami Egyetem (USA), Montclair Állami Egyetem (USA), Birminghami Egyetem (Nagy-Britannia), velencei Ca’Foscari Egyetem (Olaszország).

A holokauszt-kutatásban partnere volt a moszkvai Holokauszt-alapítvány (Russian Holocaust Foundation).


IV.          Fontosabb elnyert hazai és nemzetközi pályázatok bemutatása

-


V.           Az év folyamán megjelent 5 legfontosabb publikáció

-        Szvák Gyula: IV. Iván – Jevgenyij Anyiszimov: I. Péter. Pannonica, Budapest, 2004. 325 old.

-        Szvák Gyula: Iván és Péter In: 2000, 2004/12

-        Szili Sándor: Vengerszkije voini na szluzsbe Moszkovszkomu goszudarsztvu v konce XVI i XVII veke. In: Vesztnyik VolGU (Vesztnyik Volgogradszkogo goszudarsztvennogo unyiverszityeta). Szerija 4. Isztorija. Regionovegyenyije. Mezsdunarodnije otnosenyija. 2003. Vipuszk 8. 77-81.
Megyjegyzés: A fenti kiadvány – a volgográdi egyetem értesítőjének – hivatkozott száma a feltüntetett megjelenés ellenére 2004 januárjában jött ki a nyomdából. Emiatt a tanulmány nem szerepelt a kutatócsoport előző évben leadott publikációs jegyzékében.

-         Szili Sándor: Szibéria birtokbavételének koncepciói az orosz és a szovjet történetírásban ( PhD - disszertáció), Budapest, 2004 (megjelenés előtt)2011. Akadémiai beszámoló
2010. Akadémiai beszámoló
2009. Akadémiai beszámoló
2008. évi publikációk
2008. Akadémiai beszámoló
2007. évi publikációk
2007. Akadémiai beszámoló
2007-2009 publikálatlan eredményei
2005. évi eredmények
2004. évi eredmények
2003. évi eredmények
2003-2006 Összegzés

  

A mai orosz nyelv és oktatásának kihívásai - konferencia az Orosz Kulturális Központban
2019-05-15
2019. május 17–18-án a Budapesti Orosz Kulturális Központ és az ELTE BTK Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központja szervezésében ismét tudományos-módszertani konferenciára kerül sor az Orosz Kulturális Központban.
Tovább >>>
Oroszország és Magyarország az egyetemes kultúrában
2019-05-13
2019. május 20–21-én kerül sor a Ruszisztikai Központ 12. nemzetközi ruszisztikai konferenciájára "Oroszország és Magyarország az egyetemes kultúrában: a történeti forrás és interpretációja" címmel.
Tovább >>>
Jekatyerinburg, tavaszi iskola
2019-05-13
A 2019-es tavaszi iskola sem múlhatott el magyar diákok részvétele nélkül az Urali Föderatív Egyetem szervezésében, Jekatyerinburgban. Aki eddig részt vett ezen az eseményen, az örökre a szívéve zárta a várost és az egyetem történeti karát. Így történt idén is. Erről tanúskodik Bencze András történész hallgató beszámolója.
Tovább >>>
Színház az egész világ?
2019-05-12
A Fortocska Galéria kiállítási portfóliója most vált nagykorúvá, a Ruszisztikai Módszertani Kabinet és Könyvtár tíz éves évfordulóján, a jubileumi X. Ruszisztikai Napokon, hiszen megnyílt benne a tizennyolcadik kiállítás, amely az oroszországi színházkultúra 16 emblematikus intézménye előtt tiszteleg.
Tovább >>>
Az első ruszisztikai kocsmakvíz
2019-05-10

2019. május 9-én zajlott le a „Május a kabinet hónapja” programsorozat hetedik, és a Ruszisztikai Napok utolsó előtti programja, az első ruszisztikai kocsmakvíz. A brit eredetű játékforma mára Magyarországon is gyökeret vert, sőt bajnokság is zajlik hétről hétre hazánk (és a környező országok) mintegy harminc városában.

Tovább >>>