A Központról
Kutatás
Kiadványok
Oktatás
Akadémiai kutatóhely
    Kutatási terv 2002-2006
    Eredmények
    Kutatási terv 2007-2011
    A tagokról röviden
    Kutatási terv 2012–2016
    Kilenc év után megszűnt a kutatócsoport
Konferenciák
Elektronikus kiadványaink
Magyar-Orosz Történész Vegyesbizottság
Linkajánló
Rólunk írták
FORTOCSKA Galéria
Hírek, információk

   
Főoldal > Eredmények
Eredmények


2003. évi eredmények

A kutatóhely 2003. évi tudományos tevékenységre vonatkozó beszámoló


I. A kutatóhely fő feladatai a beszámolási évben
A kutatóhely fő feladatai 2003-ban, mint kezdő évben, részint a kutatások infrastrukturális feltételeinek megteremtésével voltak kapcsolatosak (számítógépek, könyvek beszerzése, honlap készítése stb.).
Kutatásokat terveztek a forrásfeltárás- és fordítás, a kapcsolattörténet, a historiográfia terén, valamint konkrét történeti kutatásokat is tervbe vettek.
A leglényegesebb orosz történeti források – a 9. századtól a 20. század elejéig – magyarul történő publikálásának előkészítését tekintik az első év egyik legjelentősebb feladatának.
A kapcsolattörténet terén a magyar historiográfia legjelentősebb eredményeinek számbavétele volt 2003-ban a cél.
A historiográfiai kutatásokban az orosz történelemre vonatkozó legrelevánsabb magyar koncepciók feltárását és publikációra való előkészítését tervezték.
A konkrét történeti kutatások az orosz autokrácia néhány emblematikus figurájának bemutatását, a szibériai fejlődési sajátosságokat, a klasszikus szlavofíliát, az orosz liberalizmust és az orosz rendszerváltás néhány sajátosságát érintették.

II. Az év folyamán elért kiemelkedő kutatási és más jellegű eredmények
A kutatási eredményeket a kutatócsoport három tagja érte el: a kutatócsoport vezetője, egy a TKI-val közalkalmazotti viszonyban és egy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló munkatárs.
Megtörtént a 9.-20. század eleje közötti legfontosabb orosz nyelvű források összegyűjtése, és publikációra való előkészítése.
A kapcsolattörténeti és historiográfiai kutatások során összegyűjtötték a magyar történetírás tárgyba vágó legfontosabb műveit.
Megjelent egy orosz, illetve angol nyelvű tanulmánykötet a Moszkvai Oroszország fejlődési sajátosságairól, a kutatócsoport tagjai részt vettek a Niederhauser Emil akadémikus tiszteletére készített reprezentatív tanulmánykötet szerkesztésében és megírásában. Az orosz rendszerváltás egy fontos aspektusáról, a tulajdonáthelyezés problémájáról két kutatónk forrás- és tanulmányközlő kötetet jelentetett meg.

III. Hazai és nemzetközi kapcsolatok bemutatása
A kutatóhely állandó munkakapcsolatban van az Oroszországi Tudományos Akadémia Orosz Történeti, illetve Egyetemes Történeti Intézeteivel, a moszkvai Bölcsészettudományi Egyetemmel. Az idei nagy nemzetközi konferenciánk szervezési feladatai kapcsán folyamatos az érintkezés az alábbi egyetemekkel: Pécsi Tudományegyetem, Eszterházy Károly Főiskola (Eger), Cambridge, Fitzwilliam College (Nagy-Britannia), Aberdeen-i Egyetem (Nagy-Britannia), University College London (Nagy-Britannia), McGill University (Canada), Grinnell College (USA), RGGU (Oroszország), Westfalische Wilhelms-Universitat (Németország), Nebraska-Lincoln-i Egyetem (USA), Stanford Egyetem (USA), UCLA (USA), Miami Egyetem (USA), Montclair Állami Egyetem (USA), Birminghami Egyetem (Nagy-Britannia), velencei Ca’Foscari Egyetem (Olaszország)

IV. Fontosabb elnyert hazai és nemzetközi pályázatok bemutatása


V. Az év folyamán megjelent 5 legfontosabb publikáció
- Moszkovija: szpecifika razvitija/Muscovy: The Peculiarities of its Development (Ruszisztikai Könyvek XIII) Szerk.: Szvák Gy., Magyar Ruszisztikai Intézet, Bp., 2003, 224 o.
- Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára. Szerk.: Krausz T. , Szvák Gy., Pannonica, Bp., 2003, 328 o.
- Szili Sándor: Az „eurázsiai” történeti paradigma. In: Aetas, 2003/1, 33-53. o.
- Szili Sándor: Sz. V. Bahrusin i izucsenyija problemi kolonyizacii Szibiri XVI-XVII vv. In: Moszkovija: szpecifika razvitija/Muscovy: The Peculiarities of its Development (Ruszisztikai Könyvek XIII) Szerk.: Szvák Gy., Magyar Ruszisztikai Intézet, Bp., 2003, 215-220. o.
- V. Molnár László: Vlagyimir Bronyevszkij itineráriuma Magyarországról (1810) In: Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára. Pannonica, Bp., 2003, 274-279. o.
2011. Akadémiai beszámoló
2010. Akadémiai beszámoló
2009. Akadémiai beszámoló
2008. évi publikációk
2008. Akadémiai beszámoló
2007. évi publikációk
2007. Akadémiai beszámoló
2007-2009 publikálatlan eredményei
2005. évi eredmények
2004. évi eredmények
2003. évi eredmények
2003-2006 Összegzés

  

Júliusi színház – Karamazov fivérek
2019-07-26

A Spirit Színház nyáron sem zárja be kapuit –micsoda szerencse! Ráadásul a nyári kánikulában olyan súlyos darabokkal is bátran megkínálja nézőit, mint a Dosztojevszkij-regényből készült Karamazov fivérek. Milyen jól teszi!

Tovább >>>
Draw Your Life kihívás a Ruszisztikán
2019-07-25

Idén tizedik alkalommal fog részt venni az ELTE BTK négy hallgatója a Várnai Csernоrizec Hrabar Magánegyetem szervezésében megrendezésre kerülő intenzív nyári orosz oktatásmódszertani mesterkurzuson augusztus 18–24 között.

Tovább >>>
A Matrjoska paravánnal könnyű jókedvet csiholni
2019-07-19
A szokásos nyári intenzív középiskolás orosztanfolyam idén is elérte a célját: koncentráltan, de jó hangulatban, vidáman és motiváltan vettek rajta részt a diákok.
Tovább >>>
Egy abház történet Szoficskáról
2019-07-16

Kira Kovalenko 2017-ben bemutatott „Szoficska” című filmje méltán került be Oroszország hat legjobb elsőfilmes alkotása közé, amelyeket 2017 végén egyszerre mutattak be az ország nagyvárosaiban az „Új fiatal film” program keretei között.

Tovább >>>
Ugrás a magasba, avagy 3 másodperc
2019-07-10

Anton Megergyicsev 2017 legvégén bemutatott, sporttörténeti kuriózumot feldolgozó műfaji filmje sajnos nem került a magyar közönség elé, pedig minden bizonnyal sikert aratott volna mind a sportrajongók, mind a pörgős, izgalmas filmek kedvelői között.

Tovább >>>