A Központról
Kutatás
Kiadványok
Oktatás
Akadémiai kutatóhely
    Kutatási terv 2002-2006
    Eredmények
    Kutatási terv 2007-2011
    A tagokról röviden
    Kutatási terv 2012–2016
    Kilenc év után megszűnt a kutatócsoport
Konferenciák
Elektronikus kiadványaink
Magyar-Orosz Történész Vegyesbizottság
Linkajánló
Rólunk írták
FORTOCSKA Galéria
Hírek, információk

   
Főoldal > Eredmények
Eredmények


2003. évi eredmények

A kutatóhely 2003. évi tudományos tevékenységre vonatkozó beszámoló


I. A kutatóhely fő feladatai a beszámolási évben
A kutatóhely fő feladatai 2003-ban, mint kezdő évben, részint a kutatások infrastrukturális feltételeinek megteremtésével voltak kapcsolatosak (számítógépek, könyvek beszerzése, honlap készítése stb.).
Kutatásokat terveztek a forrásfeltárás- és fordítás, a kapcsolattörténet, a historiográfia terén, valamint konkrét történeti kutatásokat is tervbe vettek.
A leglényegesebb orosz történeti források – a 9. századtól a 20. század elejéig – magyarul történő publikálásának előkészítését tekintik az első év egyik legjelentősebb feladatának.
A kapcsolattörténet terén a magyar historiográfia legjelentősebb eredményeinek számbavétele volt 2003-ban a cél.
A historiográfiai kutatásokban az orosz történelemre vonatkozó legrelevánsabb magyar koncepciók feltárását és publikációra való előkészítését tervezték.
A konkrét történeti kutatások az orosz autokrácia néhány emblematikus figurájának bemutatását, a szibériai fejlődési sajátosságokat, a klasszikus szlavofíliát, az orosz liberalizmust és az orosz rendszerváltás néhány sajátosságát érintették.

II. Az év folyamán elért kiemelkedő kutatási és más jellegű eredmények
A kutatási eredményeket a kutatócsoport három tagja érte el: a kutatócsoport vezetője, egy a TKI-val közalkalmazotti viszonyban és egy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló munkatárs.
Megtörtént a 9.-20. század eleje közötti legfontosabb orosz nyelvű források összegyűjtése, és publikációra való előkészítése.
A kapcsolattörténeti és historiográfiai kutatások során összegyűjtötték a magyar történetírás tárgyba vágó legfontosabb műveit.
Megjelent egy orosz, illetve angol nyelvű tanulmánykötet a Moszkvai Oroszország fejlődési sajátosságairól, a kutatócsoport tagjai részt vettek a Niederhauser Emil akadémikus tiszteletére készített reprezentatív tanulmánykötet szerkesztésében és megírásában. Az orosz rendszerváltás egy fontos aspektusáról, a tulajdonáthelyezés problémájáról két kutatónk forrás- és tanulmányközlő kötetet jelentetett meg.

III. Hazai és nemzetközi kapcsolatok bemutatása
A kutatóhely állandó munkakapcsolatban van az Oroszországi Tudományos Akadémia Orosz Történeti, illetve Egyetemes Történeti Intézeteivel, a moszkvai Bölcsészettudományi Egyetemmel. Az idei nagy nemzetközi konferenciánk szervezési feladatai kapcsán folyamatos az érintkezés az alábbi egyetemekkel: Pécsi Tudományegyetem, Eszterházy Károly Főiskola (Eger), Cambridge, Fitzwilliam College (Nagy-Britannia), Aberdeen-i Egyetem (Nagy-Britannia), University College London (Nagy-Britannia), McGill University (Canada), Grinnell College (USA), RGGU (Oroszország), Westfalische Wilhelms-Universitat (Németország), Nebraska-Lincoln-i Egyetem (USA), Stanford Egyetem (USA), UCLA (USA), Miami Egyetem (USA), Montclair Állami Egyetem (USA), Birminghami Egyetem (Nagy-Britannia), velencei Ca’Foscari Egyetem (Olaszország)

IV. Fontosabb elnyert hazai és nemzetközi pályázatok bemutatása


V. Az év folyamán megjelent 5 legfontosabb publikáció
- Moszkovija: szpecifika razvitija/Muscovy: The Peculiarities of its Development (Ruszisztikai Könyvek XIII) Szerk.: Szvák Gy., Magyar Ruszisztikai Intézet, Bp., 2003, 224 o.
- Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára. Szerk.: Krausz T. , Szvák Gy., Pannonica, Bp., 2003, 328 o.
- Szili Sándor: Az „eurázsiai” történeti paradigma. In: Aetas, 2003/1, 33-53. o.
- Szili Sándor: Sz. V. Bahrusin i izucsenyija problemi kolonyizacii Szibiri XVI-XVII vv. In: Moszkovija: szpecifika razvitija/Muscovy: The Peculiarities of its Development (Ruszisztikai Könyvek XIII) Szerk.: Szvák Gy., Magyar Ruszisztikai Intézet, Bp., 2003, 215-220. o.
- V. Molnár László: Vlagyimir Bronyevszkij itineráriuma Magyarországról (1810) In: Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára. Pannonica, Bp., 2003, 274-279. o.
2011. Akadémiai beszámoló
2010. Akadémiai beszámoló
2009. Akadémiai beszámoló
2008. évi publikációk
2008. Akadémiai beszámoló
2007. évi publikációk
2007. Akadémiai beszámoló
2007-2009 publikálatlan eredményei
2005. évi eredmények
2004. évi eredmények
2003. évi eredmények
2003-2006 Összegzés

  

A mai orosz nyelv és oktatásának kihívásai - konferencia az Orosz Kulturális Központban
2019-05-15
2019. május 17–18-án a Budapesti Orosz Kulturális Központ és az ELTE BTK Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központja szervezésében ismét tudományos-módszertani konferenciára kerül sor az Orosz Kulturális Központban.
Tovább >>>
Oroszország és Magyarország az egyetemes kultúrában
2019-05-13
2019. május 20–21-én kerül sor a Ruszisztikai Központ 12. nemzetközi ruszisztikai konferenciájára "Oroszország és Magyarország az egyetemes kultúrában: a történeti forrás és interpretációja" címmel.
Tovább >>>
Jekatyerinburg, tavaszi iskola
2019-05-13
A 2019-es tavaszi iskola sem múlhatott el magyar diákok részvétele nélkül az Urali Föderatív Egyetem szervezésében, Jekatyerinburgban. Aki eddig részt vett ezen az eseményen, az örökre a szívéve zárta a várost és az egyetem történeti karát. Így történt idén is. Erről tanúskodik Bencze András történész hallgató beszámolója.
Tovább >>>
Színház az egész világ?
2019-05-12
A Fortocska Galéria kiállítási portfóliója most vált nagykorúvá, a Ruszisztikai Módszertani Kabinet és Könyvtár tíz éves évfordulóján, a jubileumi X. Ruszisztikai Napokon, hiszen megnyílt benne a tizennyolcadik kiállítás, amely az oroszországi színházkultúra 16 emblematikus intézménye előtt tiszteleg.
Tovább >>>
Az első ruszisztikai kocsmakvíz
2019-05-10

2019. május 9-én zajlott le a „Május a kabinet hónapja” programsorozat hetedik, és a Ruszisztikai Napok utolsó előtti programja, az első ruszisztikai kocsmakvíz. A brit eredetű játékforma mára Magyarországon is gyökeret vert, sőt bajnokság is zajlik hétről hétre hazánk (és a környező országok) mintegy harminc városában.

Tovább >>>