A Központról
Kutatás
Kiadványok
    Ruszisztikai Könyvek
    (Poszt) Szovjet Füzetek
    Egyéb kiadványaink
    RUSSICA PANNONICANA
    Figyelmükbe ajánljuk
    Könyvismertetések
Oktatás
Akadémiai kutatóhely
Konferenciák
Elektronikus kiadványaink
Magyar-Orosz Történész Vegyesbizottság
Linkajánló
Rólunk írták
FORTOCSKA Galéria
Hírek, információk

   
Főoldal > Egyéb kiadványaink
Egyéb kiadványainkA középkori orosz történelem forrásai
Szili Sándor szerkesztő

Kiadó: Pannonica
Megjelenés éve: 2005


Az ELTE Ruszisztikai Központ a Pannonica Kiadóval közösen ezzel a kötettel útjára indít egy sorozatot az orosz történelem forrásairól Szvák Gyula főszerkesztésében(Az orosz történelem válogatott kútfői). Az orosz történelem tanítása az utóbbi években módszertanilag nagyon nehéz helyzetbe került azáltal, hogy szinte csak angol nyelvű szakirodalmat lehetett használni az egyetemi szemináriumokon. Ezt a helyzetet igyekszik javítani jelen kötet, amely miközben alapos feltáró munkán alapuló tudományos teljesítmény, célja és rendeltetése szerint elsősorban az orosz történelem egyetemi oktatásának nélkülözhetetlen segédkönyve. A kötetet válogatta, fordította, jegyzetekkel és kommentárokkal ellátta Szili Sándor.

                                                                         A SZERKESZTŐ ELŐSZAVA

Az orosz, ukrán és belorusz nyelv a XIV-XV. század folyamán alakult ki a közösen beszélt óorosz („ókeletiszláv”) nyelv felbomlásával, vagy a helyi dialektusok sokaságának összeolvadásából. Az eddig tartó időszak kapcsán a szöveggyűjtemény a „keleti szláv” és a „Rusz” kifejezést használja az elterjedt, de félreérthető „óorosz” fogalom helyett. Mivel a kötet a Moszkva központú Oroszország és történeti előzményei bemutatására koncentrál, a címben az „orosz” jelző szerepel.
A nemzetközi ruszisztikában általánosan elfogadott álláspont szerint az orosz „középkor” a XVII. század végéig tartott. így a keleti szláv társadalomfejlődés belső logikájának követése indokolta a címválasztásban is tükröződő periodizációt.
A válogatás során arra törekedtem, hogy magyarul publikálatlan forrásokat tegyek közzé. Ettől az elvtől olyan esetekben tértem el, amikor a történeti megközelítés szempontjából fontos szöveghűség új fordítást és tartalmi kiegészítést kívánt, vagy a közlés óta eltelt időben a korábbiakhoz képest autentikusabbnak tartott, új kéziratok kerültek napvilágra.
Terjedelmi korlátok nem tették lehetővé a magyar vonatkozású forrásrészletek bővebb szerepeltetését. Kiadásuk külön kötetet indokolna, a legfontosabbak pedig már megjelentek.
A célkitűzéseim között szerepelt, hogy a szöveggyűjtemény egyaránt alkalmas legyen az önálló ismeretszerzésre (forrásolvasásra) és az analitikus képességek fejlesztésére (forráselemzésre), ezért a szemelvényeket lábjegyzetek és kommentárok kísérik. Az előbbiek eligazítanak a felmerült fogalmakat, földrajzi és személyneveket illetően, az utóbbiak bemutatják az adott forrás legjellemzőbb ismérveit, vázolják a keletkezés körülményeit, illetve megadják az eredeti közlés és a legfontosabb szakirodalom bibliográfiai adatait.
Keleti szláv kultúrkörben, illetve a XVII. század végéig orosz területen a világ teremtésétől számították az esztendőket, amely a bizánci teológusok szerint Krisztus születése előtt 5508-ban történt. Ennyit kell kivonni ahhoz, hogy megkapjuk a Krisztus születése szerinti évszámot abban az esetben, ha a dátum nem tartalmaz hónapot. Ha igen, figyelembe kell venni, hogy a XV század elejéig március 1., a XVI. század elejétől szeptember 1. a naptári év első napja. (A XV. század folyamán a két számítási mód egyidejűleg létezett.) így a XV. századig január-február esetében 5507-et, a márciustól decemberig terjedő időszakban 5508-at, a XVI. század elejétől a januáriaugusztusi periódusban 5508-at, a szeptembertől decemberig tartó intervallumban viszont 5509-et kell kivonni.
A különféle mértékegységek és pénzfajták azonosításához a Kamenceva-Usztyugov szerzőpáros által készített egyetemi tankönyv (Каменцева Е.И., Устюгов Н.В.: Русская метрология. Москва, 1965) nyújtott segítséget. 

                                                                                                                                                                Szili Sándor
<<< vissza
  

Orosz érettségi előkészítő gimnazistáknak
2019-09-03
A Ruszisztikai Módszertani Kabinet és Könyvtár (a "Russkiy Mir" Alapítvánnyal kötött szerződés értelmében) 15 hetes, 30 órás orosz érettségi előkészítő kurzust hirdet heti egy alkalommal gimnazistáknak, 2019. szeptember 16-tól.
Tovább >>>
Moszkva nem hisz a könnyeknek
2019-09-02
2019. szeptember 11-én 17.30-kor a Ruszisztikai Központ Filmklubjának új tematikus sorozata igazi világsikerrel veszi kezdetét: levetítjük és megvitatjuk az 1981-ben Oscar díjat nyert "Moszkva nem hisz a könnyeknek" című két részes alkotást.
Tovább >>>
150 éve jelent meg először a Háború és béke
2019-09-02
Lev Tolsztoj talán legismertebb regénye, a Háború és béke 150 évvel ezelőtt jelent meg először nyomtatásban. A Magyar–Orosz Művelődési és Baráti Társaság külön rendezvénnyel emlékezik meg erről a nem csak szakmai körökben fontosnak tartott dátumról és magáról az irodalmi alkotásról.
Tovább >>>
XI. Várnai Nemzetközi Szakmódszertani Továbbképzés
2019-08-30
2019. augusztus 18-23. között 11. alkalommal került sor leendő orosztanároknak szóló szakmódszertani továbbképzésre Várnában, a Csernorizec Hrabar Egyetem orosz központjának szervezésében.
Tovább >>>
Párhuzamos női sorsok az orosz-szovjet filmművészetben
2019-08-29
A 2019/2020-as tanévben a Ruszisztikai Filmklubban olyan filmeket fogunk együtt megtekinteni, amelyeknek fókuszában női sorsok állnak. Az őszi félévben olyan alkotások kerülnek bemutatásra, amelyekben három-három életút alakulását lehet párhuzamosan végigkövetni. Minden érdeklődőt várunk!
Tovább >>>