A Központról
Kutatás
Kiadványok
    Ruszisztikai Könyvek
    (Poszt) Szovjet Füzetek
    Egyéb kiadványaink
    RUSSICA PANNONICANA
    Figyelmükbe ajánljuk
    Könyvismertetések
Oktatás
Akadémiai kutatóhely
Konferenciák
Elektronikus kiadványaink
Magyar-Orosz Történész Vegyesbizottság
Linkajánló
Rólunk írták
FORTOCSKA Galéria
Hírek, információk

   
Főoldal > Ruszisztikai Könyvek
Ruszisztikai Könyvek

A Ruszisztikai Könyvek sorozatban eddig 37 kötet jelent meg, az első 1995-ben, a legutóbbi 2013-ban.

 

          


XXII. Государство и нация в России .../ State and Nation in Russia...
Szvák Gyula szerk.

Kiadó: Russica Pannonicana
Megjelenés éve: 2009

Hol kapható: Hozzáférhető az ELTE BTK Jegyzetboltban és a Ráday Könyveshá

Государство и нация в России и Центрально-восточной Европе/State and Nation in Russia and Central-East-Europe
Ruszisztikai Könyvek XXII.
Szerkesztő Szvák Gyula.
Russica Pannonicana, 2009. 368 o.


A kötet a 2008. májusában Budapesten, a Ruszisztikai Központban tartott, azonos című nemzetközi történész konferencia előadásait tartalmazza orosz vagy angol nyelven.


A kötet az alábbi tanulmányokat tartalmazza:Ю. С. Пивоваров Основные идеологемы русской истории

Д. Свак К вопросу о генезисе русофобии

M. Perrie Russian National Identity in the Early Modern Period: Recent English-Language Historiography

В. В. Фомин Формирование государственности у восточных славян и варяго-русский вопрос

М. Фонт На перекрестке культур. Факты, мифы и интерпретации к истории Древней Руси в Повести временных лет

К. Радноти Московское государство – глазами европейцев

Т. Ботор Обоснование теории «Москва – третий Рим» в зеркале но­вейшей литературы

D. Kaiser Religion and the State in Recent American Historiography of Early Modern Russia: Cultural Studies Comes to Muscovy

A. Kleimola The Icon of the Kazan’ Mother of God:The Muscovite Origins of a Russian Palladium

Б. Варга Самостоятельность, автономия или подданство. Самосто­ятельные требования украинских гетманов от Богдана Хмельницкого до Ивана Мазепы

E. Sashalmi Russia as a Fiscal–Military and a Composite-Dynastic State, 1654–1725

Е. В. Анисимов Реформы Петра Великого: Была ли альтернатива для России?

А. Криза Национальные святые на росписях Успенской церкви
в Сербском Ковине (Рацкеве, 1765)

Я. Поор Монархи, члены династии, ведущиe политики и венгры
в XVIII веке

О. В. Хаванова Государство, язык, нация в монархии Габсбургов второй половины XVIII века

Э. Боднар Модернизация российского государства (1801–1825) в но­вейшей историографии

С. Филиппов Первые российские консерваторы и проблема модер­ни­зации России (первая половина XIX века)

И. Цёвек Д. А. Милютин: Политическая карьера в России

А. Н. Медушевский Уголовное уложение и судебная практика по поли­ти­ческим делам в России начала ХХ в.

Д. Бебеши От безграничного самодержавия к полуконституционной системе. Манифест 17 октября 1905 года – первая попытка конституции в русской истории

Т. Краус Ленинская критика современного государства и парламен­таризма

Н. Л. Пушкарева Демократия без женщин – не демократия

Т. А. Покивайлова Положение национальных меньшинств в Трансильвании в контексте венгеро-румынских отношений и внешней по­литики СССР, 1940 гг.

А. С. Стыкалин Проблемы межгосударственных отношений и нацио­наль­но–территориальных споров в социалистическом лагере в публикациях материалов Президиума ЦК КПСС
(1953–1964)

B. Farley The Cathedral of the Kazan’ Mother of God: Bridging Soviet Power and Independent Russia (1985–1991)

Н. Ф. Бугай Национальная политика Российской Федерации: проблемы трансформации (1990-е годы–начало XXI в.)

А. В. Журавский Религиозный фактор и проблемы формирования новой российской государственности. 1990 годы–начало XXI в.

Г. Дьёни Некоторые венгерские интерпретации о прошлом и настоящем финно-угорских народов в России<<< vissza
  

Orosz érettségi előkészítő gimnazistáknak
2019-09-03
A Ruszisztikai Módszertani Kabinet és Könyvtár (a "Russkiy Mir" Alapítvánnyal kötött szerződés értelmében) 15 hetes, 30 órás orosz érettségi előkészítő kurzust hirdet heti egy alkalommal gimnazistáknak, 2019. szeptember 16-tól.
Tovább >>>
Moszkva nem hisz a könnyeknek
2019-09-02
2019. szeptember 11-én 17.30-kor a Ruszisztikai Központ Filmklubjának új tematikus sorozata igazi világsikerrel veszi kezdetét: levetítjük és megvitatjuk az 1981-ben Oscar díjat nyert "Moszkva nem hisz a könnyeknek" című két részes alkotást.
Tovább >>>
150 éve jelent meg először a Háború és béke
2019-09-02
Lev Tolsztoj talán legismertebb regénye, a Háború és béke 150 évvel ezelőtt jelent meg először nyomtatásban. A Magyar–Orosz Művelődési és Baráti Társaság külön rendezvénnyel emlékezik meg erről a nem csak szakmai körökben fontosnak tartott dátumról és magáról az irodalmi alkotásról.
Tovább >>>
XI. Várnai Nemzetközi Szakmódszertani Továbbképzés
2019-08-30
2019. augusztus 18-23. között 11. alkalommal került sor leendő orosztanároknak szóló szakmódszertani továbbképzésre Várnában, a Csernorizec Hrabar Egyetem orosz központjának szervezésében.
Tovább >>>
Párhuzamos női sorsok az orosz-szovjet filmművészetben
2019-08-29
A 2019/2020-as tanévben a Ruszisztikai Filmklubban olyan filmeket fogunk együtt megtekinteni, amelyeknek fókuszában női sorsok állnak. Az őszi félévben olyan alkotások kerülnek bemutatásra, amelyekben három-három életút alakulását lehet párhuzamosan végigkövetni. Minden érdeklődőt várunk!
Tovább >>>