A Központról
Kutatás
Kiadványok
    Ruszisztikai Könyvek
    (Poszt) Szovjet Füzetek
    Egyéb kiadványaink
    RUSSICA PANNONICANA
    Figyelmükbe ajánljuk
    Könyvismertetések
Oktatás
Akadémiai kutatóhely
Konferenciák
Elektronikus kiadványaink
Magyar-Orosz Történész Vegyesbizottság
Linkajánló
Rólunk írták
FORTOCSKA Galéria
Hírek, információk

   
Főoldal > Ruszisztikai Könyvek
Ruszisztikai Könyvek

A Ruszisztikai Könyvek sorozatban eddig 37 kötet jelent meg, az első 1995-ben, a legutóbbi 2013-ban.

 

          


XXI. Az orosz történelem terminológiája
V. O. Kljucsevszkij

Kiadó: Russica Pannonicana
Megjelenés éve: 2009

Hol kapható: Hozzáférhető az ELTE BTK jegyzetboltjában és a Ráday Könyves

V. O. Kljucsevszkij: Az orosz történelem terminológiája
Ruszisztikai Könyvek XXI.
Fordította Kis János.
Russica Pannonicana, 2009. 216 o.


Az orosz történetírás a világirodalmi rangú orosz irodalommal párhuzamosan maga is létrehozta csúcsteljesítményeit a XIX. században. Puskin korának megvolt a maga Karamzinja, Tolsztojénak Szolovjovja. A század második fele az orosz kultúra és tudomány páratlan fellendülésének kora, akkor volt pályája zenitjén Mengyelejev, Szecsenov, Pavlov, Csajkovszkij, Muszorgszkij, Rimszkij-Korszakov, Repin, Szurikov, Verescsagin és még hosszan sorolhatnánk. Ha a történetírásra szintén alkalmazható az egész orosz kultúrára közmegegyezéssel érvényes „aranykor” jelző, akkor az jelentős részben Vaszilij Oszipovics Kljucsevszkij munkásságának köszönhető.

Kljucsevszkij Előadásai magyar nyelven eddig még nem jelentek meg. Ugyan az Európa Kiadó Klió című sorozatában tervbe vette az 1980-as évek első felében, de annak ellenére, hogy elkészült egy válogatás – amely az I. Péter koráról szóló kötetet és Az orosz történelem terminológiája című speciális kollégium anyagát tartalmazta, és a szövegeket Kis János le is fordította –, a kötet végül is nem jelent meg. Legközelebb 1999-ben merült fel, hogy – immár a Ruszisztikai Könyvek sorozaton belül – jó lenne kiadni. Mégis újabb tíz évnek kellett megint eltelnie, hogy – Kis János szíves beleegyezésével - legalább Az orosz történelem terminológiája megjelenjen. Az olvasó bizonyos lehet benne, hogy kulcsot kap kézhez: a „sajátos orosz út” megértéséhez a sajátos orosz fogalmak ismeretén keresztül vezet az út.


 

TARTALOM

 

ELŐSZÓ  (Szvák Gyula)
                                                                                                                                                                                                                             
I. ELŐADÁS                                                                                                                       13

A tárgy meghatározása – Politikai terminusok –A terület és igazgatási egységei – A Rusz mint törzs – A rusz mint társadalmi réteg –  A Rusz mint térség – A Rusz mint állami felségterület– Földek, voloszty vagy terület – Rész, járás – Nagy és Kis Rusz – A főhatalom– A fejedelem– A nagyfejedelem – Uralkodó fejedelem–Egész Rusz uralkodója-cárja és nagyfejedelme–Az óorosz főhatalom fejlődésének vázlata.

II. ELŐADÁS                                                                                                                     33

Társadalmi tagozódás –Az óorosz társadalom összetétele a XIII. század közepéig – Fejedelmi férfiak vagy kíséret – Bojárok – A grigy – Otroki és gyetszkije– Kmetek – Emberek – Gosztyok – Kupecek – A városok vagy emberek öregjei – Szmerd – Najmitok vagy zakupok– Holopok – Összefoglalás Templomi emberek

III. ELŐADÁS                                                                                                                    50

Társadalmi tagozódás (folytatás)– A társadalom összetétele a széttagoltság korában – Szolgálattevő emberek – Fekete emberek – Holopok – A XVI-XVII. századi orosz társadalom összetétele – Szolgálattevő kar – Községi kar vagy lakozó emberek – Járadékfizető emberek – Poszadlakók – Gosztyok – Árus és posztós századok – Fekete századok és szlobodák – Járási emberek – Járadékot nem fizető emberek – Dologtalan emberek – Holopok – A szolgáló kabala – Az adós kabala – A lakozási bejegyzés

IV. ELŐADÁS                                                                                                                    71

Társadalmi tagozódás (befejezés) – Pillantás a régi orosz társadalmi rétegek kialakulására. – Az osztálytagozódás politikai alapja – Az osztályok közötti különbség – A társadalom osztálytagozódásának gazdasági alapja – A társadalom osztálytagozódása a széttagoltság korában – A társadalom osztálytagozódása a Moszkvai Államban

V. ELŐADÁS                                                                                                                      86

A kormányzás szervei a régi Ruszban – Kormányzati intézmények – A régi Kijevi Rusz igazgatási intézményei – A bojár tanács – A városok öregjei – A vecse – A helytartók – Ezredesek – A vámszedők – Az udvari gazdaság igazgatása – Tyiunok – A jabetnyik – A széttagoltság korának igazgatási intézményei – Dolgok– Bojárok–A moszkvai kor közigazgatási intézményei –Intézőségek – Területi igazgatás – Pillantás az óorosz kormányzás fejlődésére

VI. ELŐADÁS                                                                                                                    109

A kormányzás szervei a régi Ruszban (folytatás) – Az igazgatás és bíráskodás tárgyai – Az adók – Dany – Eke – Obzsa – A járadék – Az ellátmányok – Különféle adók – Kereskedelmi illetékek – Áruszállítási illetékek – A voltaképpeni kereskedelmi illetékek

VII. ELŐADÁS                                                                                                                   123

A kormányzás szervei a régi Ruszban (folytatás). – Az igazgatás és bíráskodás tárgyai (folytatás) – Bíráskodás – A peralap – A bírósági eljárás – Bizonyítás és ítélethozatal – A bizonyítékok fajai – A pártos tanúk – Istenítélet – Vas- és vízpróba – Bajvívás – Eskü – Sorshúzás – Egy sajátos fajta istenítélet – Általános kutakodás – A végrehajtás – Megkorbácsolás – Botozás – A bírósági illetékek behajtása

VIII. ELŐADÁS                                                                                                                 151

A kormányzás szervei a régi Ruszban (befejezés) – A régi orosz intézőségi kancellária – Titkárok és írnokok – Megvesztegetés – Köztéri írnokok – Írásbeliség

IX. ELŐADÁS                                                                                                                    159

A gazdasági élet kifejezései – Lakóhelyek – Gorod – A gorod mint bekerített porta – A gorod mint bekerített falu – A gorod mint határőrhely – A gorod mint kereskedőnegyed

X. ELŐADÁS                                                                                                                      171

2. Falvak – Szlobodák – A szlobodák nemei – Moszkvai szlobodák – Szelo - Fejedelmi falvak – Pogoszt – Vesz vagy gyerevnya. – A gyerevnya szó eredete – Egyportás falvak – A települések szétaprózódása

XI. ELŐADÁS                                                                                                                    183

Pénz – Jószág – Kuna – Penyaz – Gyenygi – A fémpénz és a többi csereeszköz – Grivna kuna – A grivna kuna részei – Nogata. – Kuna. – Rezana


<<< vissza
  

Orosz érettségi előkészítő gimnazistáknak
2019-09-03
A Ruszisztikai Módszertani Kabinet és Könyvtár (a "Russkiy Mir" Alapítvánnyal kötött szerződés értelmében) 15 hetes, 30 órás orosz érettségi előkészítő kurzust hirdet heti egy alkalommal gimnazistáknak, 2019. szeptember 16-tól.
Tovább >>>
Moszkva nem hisz a könnyeknek
2019-09-02
2019. szeptember 11-én 17.30-kor a Ruszisztikai Központ Filmklubjának új tematikus sorozata igazi világsikerrel veszi kezdetét: levetítjük és megvitatjuk az 1981-ben Oscar díjat nyert "Moszkva nem hisz a könnyeknek" című két részes alkotást.
Tovább >>>
150 éve jelent meg először a Háború és béke
2019-09-02
Lev Tolsztoj talán legismertebb regénye, a Háború és béke 150 évvel ezelőtt jelent meg először nyomtatásban. A Magyar–Orosz Művelődési és Baráti Társaság külön rendezvénnyel emlékezik meg erről a nem csak szakmai körökben fontosnak tartott dátumról és magáról az irodalmi alkotásról.
Tovább >>>
XI. Várnai Nemzetközi Szakmódszertani Továbbképzés
2019-08-30
2019. augusztus 18-23. között 11. alkalommal került sor leendő orosztanároknak szóló szakmódszertani továbbképzésre Várnában, a Csernorizec Hrabar Egyetem orosz központjának szervezésében.
Tovább >>>
Párhuzamos női sorsok az orosz-szovjet filmművészetben
2019-08-29
A 2019/2020-as tanévben a Ruszisztikai Filmklubban olyan filmeket fogunk együtt megtekinteni, amelyeknek fókuszában női sorsok állnak. Az őszi félévben olyan alkotások kerülnek bemutatásra, amelyekben három-három életút alakulását lehet párhuzamosan végigkövetni. Minden érdeklődőt várunk!
Tovább >>>