A Központról
    Bemutatkozó
    Tervek
    Munkatársak
    ELTE Történeti Ruszisztikai Tanszék
Kutatás
Kiadványok
Oktatás
Akadémiai kutatóhely
Konferenciák
Elektronikus kiadványaink
Magyar-Orosz Történész Vegyesbizottság
Linkajánló
Rólunk írták
FORTOCSKA Galéria
Hírek, információk

   
Főoldal A Központról > Munkatársak
MunkatársakSzvák Gyula
tanszékvezető egyetemi tanár
ELTE BTK

E-mail: 

Honlapcím: nem elérhető

Önéletrajz

            Az ELTE történelem-orosz szakának elvégzése - 1977 - óta dolgozom az ELTE-n. 1981-ben védtem meg egyetemi doktori disszertációmat, majd 1984-ben - leningrádi levelező aspirantúra keretében - kandidátusi disszertációmat. 1997-ben habilitáltam. 2000-ben sikeresen megvédtem akadémiai doktori disszertációmat, és 2001-ben elnyertem az MTA doktora címet. 2003-ban kineveztek egyetemi tanárnak. Első önálló kötetem 1982-ben jelent meg s ezt még 14 követte.


            1997-től elindítottam az ELTE-n egy új oktatási programot „Történeti ruszisztikai és modern szovjetológiai” speciális program néven. Alapító tagja vagyok az ELTE Történész Doktori Iskolájának 1990-től 2006-ig elnöke voltam a Magyar Ruszisztikai Egyesületnek, továbbá tagja vagyok a Magyar-Orosz Történelmi Vegyesbizottságnak (2006-ban a Magyar Tagozat elnökének választottak), a Magyar Történelmi Társulatnak, 1997-2000 között tagja voltam a Nemzeti Kulturális Alap Folyóiratkiadási Kuratóriumának, valamint 1997-ben a Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Igazgatótanácsának, amelynek 2002-2003-ben elnöke is voltam. 2004-2005-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által szervezett Magyar-Orosz Kulturális Évad főkurátori teendőit láttam el. 2006-ban az „Alapítvány az Orosz Nyelvért és Kultúráért” elnöki feladataival bíztak meg.

Megalakulása – 1995 - óta vezetem az ELTE Ruszisztikai Központot, 1998-1999-ben az ELTE Bölcsészettudományi Kar tudományos dékánhelyettesi tisztét töltöttem be, és 1998-2000 között tagja voltam az ELTE Doktori Tanácsának. 2000-től elnyertem a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat.

            Közel egy évtizedig szerkesztettem az Interpress Magazin történelmi rovatát, és az 1980-as évek második, 1990-es évek első felében kiterjedt könyvkiadói tevékenységet folytattam. Ez utóbbi minőségemben az 1980-as, 1990-es évek fordulóján betöltöttem a magyar könyvkiadók szakmai szervezete alelnöki funkcióját. Szerkesztem a Poszt-Szovjet Füzetek és a Ruszisztikai Könyvek sorozatot.

            Jelentős személyes eredményemnek tartom a történeti ruszisztika első hazai műhelyének megalapítását, először egy autonóm tudományos társaság, a Magyar Ruszisztikai Intézet, majd az ELTE önálló szervezeti egysége, a Ruszisztikai Központ formájában.

Az ELTE Ruszisztikai Központ mellett 2003-ban vezetésemmel létrejött az MTA Történeti Ruszisztikai Kutatócsoportja.

2005. augusztus 20-án „kiemelkedő oktatási és tudományos” tevékenységemért a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesültem. 2005. szeptember 2-án az Orosz Külügyminisztérium Nemzetközi Tudományos és Kulturális Együttműködési Központja a kulturális és tudományos együttműködés terén kifejtett munkásságomért emlékéremmel jutalmazott. 2005. december 21-én Putyin elnök Puskin-érmet adományozott „a kultúráink közötti közeledés és azok kölcsönös gazdagítása terén szerzett nagy érdemekért”. 2006. májusi közgyűlésén az Orosz Tudományos Akadémia díszdoktorának választott.


Budapest, 2006. július 2.


Publikációs Lista

Szvák Gyula publikációs jegyzéke

1976
Cikkek, recenziók, ismertetések, fordítás:
R. G. Szkrinnyikov: Rosszija poszle opricsnyini, L.,1975. In: Századok, 1976/4.
1978
Tanulmány:
K voproszu ob ocenke gyejatyelnosztyi Ivana Pereszvetova. In: Studia Slavica, 1978/1-2. 55-80.
Cikkek, recenziók, ismertetések, fordítás:
Eizenstein Rettegett Iván-képe. In: Kritika, 1978/12.
Haladó cél - retrográd eszközök? In: Élet és Irodalom, 1978. 38.
I. Ja. Frojanov: Kijevszkaja Rusz. L., 1974. In: Acta Historica, 1978/1-2.
R. G. Szkrinnyikov: Ivan Groznij. M.,1975. In: Századok, 1978/2.
1979
Tanulmány:
Rettegett Iván az újabb szovjet kutatások tükrében. In: Történelmi Szemle, 1979/3-4, 592-604.
Rettegett Iván személyisége. In: Világosság, 1979/2, 112-119.
Cikkek, recenziók, ismertetések, fordítás:
A. L. Arcihovszkij – L. V.Janyin: Novgorodszkije gramoti na beresztye. M., 1978. In: Századok, 1979/2.
R. G. Szkrinnyikov: Borisz Godunov. M.,1978. In: Századok, 1979/5.
Arató Endre: A nemzetiségi kérdés Nagy-Britanniában. In: Népszabadság, 1979.01.12.
Kelet-Európa fogalma (Beszélgetés Perényi Józseffel). In: Kritika, 1979/4.
A kelet-európai "elmaradottságról"(Beszélgetés Ránki Györggyel). In: Kritika, 1979/7.
Gibt es „Osteuropaer”.Gesprach mit dem Historiker György Ránki. In: Pannonia, 1979/3.
Nemzeti, nemzetiségi lét Kelet-Európában (Beszélgetés Niederhauser Emillel). In: Kritika, 1979/11.
Rettegett Iván. In: IPM, 1979/2.
Az uglicsi rejtély. In: IPM, 1979/7.
I. ál-Dmitrij. In: IPM, 1979/8.
Petrodvorec. In: Élet és Tudomány, 1979/14.
Novgorodi nyírfavitézek. In: Élet és Tudomány, 1979/21.
1980
Könyv:
IV. Iván értékelésének kérdéséhez (Bölcsészdoktori disszertáció). Budapest, 1980.
Tanulmány:
Borisz Godunov életpályája. In: Világosság 1980/4, 234-240.
Cikkek, recenziók, ismertetések, fordítás:
A cár halála. In: Új Tükör 1980/46.
A beszélő nyírfa. In: Az Élet és Tudomány Kalendáriuma 1980, 293-299.
100 éve született Lukinich Imre. In: Egyetemi Lapok 1980/7.
L. V. Janyin: Nyírfakéreg levelek üzenete. (fordítás) In: Gondolat 1980.
1981
Tanulmány:
Ot Karamzina do Szolovjova. K voproszu evoljucii obraza Ivana IV v russzkoj isztoriografii. In: Gedenkschrift Endre Arató, Annales Univ. Scient. Bud. Sectio Historica t. XXI, Budapest, 1981, 219-236.
Cikkek, recenziók, ismertetések, fordítás:
A régi orosz kultúra népszerűsítéséért. In: Magyar Nemzet, 1981/116.
Vaszilij Oszipovics Kljucsevszkij. In: Világtörténet, 1981/4.
A bölcsészkarra felvételizők történelmi-politikai ismeretei, 1979. In: Tájékoztató, 1981/6, 175-195.
Perényi József (1915-1981). In: Egyetemi Lapok, 1981/18.
1982
Könyv:
Cárok és kalandorok. A "zavaros időszak" története. Budapest, 1982, Kossuth
Az orosz történelem egyetemessége és különössége (bevezetés, válogatás, szerkesztés társszerzővel, elkülönülten). Budapest, 1982, ELTE ÁJK
Tanulmány:
Obraz Ivana IV v russzkoj isztoriografii vtoroj polovini XIX - nacsala XX vv. In: Annales Univ. Scient. Bud. Sectio Historica t. XXII, Budapest, 1982, 135-150.
IV. Iván alakja az orosz történetírásban. In: Századok, 1982/1, 93-122.
Az orosz álcárok. In: Valóság, 1982/1, 68-79.
Marx és a középkori Oroszország. In: Medvetánc, 1982/1, 171-180.
A cári autokrácia történelmi, társadalmi alapjai. In: Medvetánc, 1982/2-3, 49-72.
Cikkek, recenziók, ismertetések, fordítás:
In Memoriam József Perényi 1915-1981. In: Annales Univ.Scient.Bud. Sectio Historica t. XXII, Budapest, 1982.
Hamis cárok - igaz kozákok. In: IPM 1982/6.
Új szovjet mű az orosz nép honvédő harcáról. In: Népszabadság, 1982/181.
I. Ja. Frojanov: Kijevszkaja Rusz. Ocserki szocialno-polityicseszkoj isztorii, L., 1980. In: Századok, 1982/5.
1983
Cikkek, recenziók, ismertetések, fordítás:
Kelet és Nyugat. In: Magyar Nemzet, 1983.03.13.
Világtörténet évszámokban. In: Népszabadság, 1983.02.
A leningrádi történészműhely. In: Egyetemi Lapok, 1983.03.14.
Úton az anarchizmus felé. In: Kritika, 1983/12.
1984
Könyv:
Kljucsevije problemi szocialno-polityicseszkoj isztorii Rosszii vtoroj polovini XVI veka v russzkoj i szovjetszkoj isztoriografii (Kandidátusi disszertáció) Leningrád, 1984.
Tanulmány:
Az "orosz feudalizmus" historiográfiájának vázlata. In: Világtörténet, 1984/3.
Cikkek, recenziók, ismertetések, fordítás:
A kupec és a herceg. In: IPM, 1984/2.
Egy cári hitves megpróbáltatásai. In: IPM (jubileumi különszám), 1984.
Orosz írók magyar szemmel. In: Népszabadság, 1984.01.27.
Lomonoszov válogatott írásai. In: Szovjet Irodalom, 1984/5.
1985
Könyv:
Iván, a Félelmetes. Budapest, 1985, Gondolat
Tanulmány:
Szovjetszkaja isztoriografija reform szeregyini XVI v. csaszty I. In: Annales Univ. Scient. Bud. Sectio Historicat.XXIV, Budapest, 1985, 217-236.
Cikkek, recenziók, ismertetések, fordítás:
Ősidők krónikája. In: IPM, 1985/6.
1986
Tanulmány:
"Moszkóvia" és a Nyugat. In: Valóság, 1986/9, 85-95.
Az orosz "hosszú" 16. század fejlődéslogikája. In: Világtörténet, 1986/3-4, 63-98.
Cikkek, recenziók, ismertetések, fordítás:
Bábel álarcai. In: Valóság, 1986/9, 111-114.
Aggályos kérdések I. Péterről (Levél Dmitrij Lihacsovnak, a leningrádi Puskin-házba). In: Élet és Irodalom, 1986/19.
A népi hétköznapok története. In: Népszabadság, 1986.10.09.
Le a szakállakkal! In: Háttér 13, 1986-1987/1.
1987
Könyv:
Koronás portrék (válogatás, szerkesztés). Budapest, 1987, Kozmosz Könyvek
Tanulmány:
Voprosz isztoricseszkovo znacsenyija opricsnyini v szovjetszkoj isztoricseszkoj nauke. In: Studia Slavica, 1987/1-4, 327-360.
Puskin, a történész. In: Szovjet Irodalom, 1987/2, 135-141.
Cikkek, recenziók, ismertetések, fordítás:
A cár jobbkeze. Alekszandr Mensikov. In: IPM, 1987/6.
Kaliforniában orosznak lenni. Levél Nicholas Riasanovskynak a Berkeley-i Egyetemre. In: Élet és Irodalom 1987.10.16.
1988
Könyv:
Moszkóvia és a Nyugat. Budapest, 1988, Magvető
Hamis cárok. Budapest, 1988, Kozmosz Könyvek
Tanulmány:
Concepts of "Russian Feudalism" in Russian Historiography. In: Hungaro-Slavica, 1988, 203-220.
Cikkek, recenziók, ismertetések, fordítás:
Andrej Szaharov: A nagy atamán. In: Szovjet Irodalom, 1988/2.
Megújuló szovjet történelemszemlélet. In: Népszabadság, 1988.01.16.
Borisz Godunov portréjához. In: Élet és Tudomány, 1988/31.
1989
Könyv:
Szürke eminenciások (válogatás, szerkesztés). Budapest, 1989, Kozmosz Könyvek
Furkósbottal Európába? I. Péter: érvek - ellenérvek (válogatás, szerkesztés, összekötő szöveg). Budapest, 1989, Új Géniusz
Cikkek, recenziók, ismertetések, fordítás:
Az analfabéta akadémikus. In: Szürke eminenciások, Budapest,1989, 105-124.
Párhuzamos átalakítások. In: Élet és Irodalom, 1989.09.01.
1990
Tanulmány:
A messzi múlt jelenidejűsége. In: Szovjet Irodalom, 1990/3.
Cikkek, recenziók, ismertetések, fordítás:
Hungarian publishing: caught between two worlds. In: Logos, Whurr Publishers, 1990, 38-40.
Félelmetes. In: Élet és Irodalom, 1990.05.25.
1993
Cikkek, recenziók, ismertetések, fordítás:
Jelcin elnök és Nagy Péter cár. In: Magyar Hírlap 1993.11.25.
Előszó helyett. In: Jelcin és a jelcinizmus, Poszt-Szovjet Füzetek, Budapest, 1993.
Vmeszto pregyiszlovija. In: Jelcinscsina, Vengerszkij Insztyitut Ruszisztyiki, Budapest, 1993.
1995
Könyv:
Durák (válogatott cikkek, tanulmányok) Budapest, 1995, Tegnap és Ma
Cikkek, recenziók, ismertetések, fordítás:
Széttépett évszázad. In: Népszabadság, 1995.05.15.
1996
Könyv:
Iván, a Félelmetes (2. kiadás). Budapest, 1996, Gondolat
1997
Könyv:
A Moszkvai Oroszország története. Budapest, 1997, Magyar Ruszisztikai Intézet
Oroszország története (szerkesztés, társszerző, elkülönülten). Budapest, 1997, Maecenas
Tanulmány:
Az orosz "rövid" 17. század. In: Századok, 1997/4, 857-894.
Cikkek, recenziók, ismertetések, fordítás:
Egy tragikus kor és krónikása. In: R. G. Szkrinnyikov: Az orosz birodalom születése, Maecenas, Budapest, 1997.
1998
Tanulmány:
O nyekotorih metodologicseszkih problemah szintyeza v "Isztorijah Rosszii". In: Otyecsesztvennaja isztorija, 1998/6, 90-93.
1999
Könyv:
Meszto Rosszii v Jevrope/ The Place of Russia in Europe (szerkesztés, előszó) Ruszisztikai Könyvek V., Budapest, 1999, Magyar Ruszisztikai Intézet
A feudalizmus kori orosz történelem fő problémái az orosz történetírásban (akadémiai doktori disszertáció) 1999.
Magyar Századok I-X. (szerkesztő) Budapest, 1999-2000, Pannonica
Tanulmány:
A középkori Oroszország helye Európában. In: Rubicon, 1999/3.
I. Péter alakja az orosz történetírásban. In: Századok, 1999/5, 1047-1086.
Viták I. Péter reformjairól az orosz történetírásban. In: Világtörténet, 1999/ősz-tél, 3-27.
Russzkij Szamszon? (K voproszu ob ocenke isztoricseszkoj roli Ivana IV). In: Otyecsesztvennaja isztorija, 1999, No. 5., 174-180.
Meszto Rosszii v Jevrope v szrednyevekovje i rannyeje novoje vremja. In: Meszto Rosszii v Jevrope/ The Place of Russia in Europe, Ruszisztikai Könyvek V., Budapest, 1999, 36-41.
Cikkek, recenziók, ismertetések, fordítás:
Prezigyent Borisz - Car Borisz. In: Konyec Jelcinscsini, Budapest, 1999, Vengerszkij Isztyitut Ruszisztyiki, 7-11.
Egy rettegő cár. In: Rubicon, 1999/3.
Font Márta: Oroszország, Ukrajna, Rusz. In: Századok, 1999.
2000
Könyv:
False Tsars. Center for Hungarian Studies and Publications, Nicholas Riasanovsky előszavával, New Jersey, 2000
"Moszkovija". Ocserki isztorii Moszkovszkovo goszudarsztva vtoroj polovini XV.- konca .XVII veka. Moszkva, 2000, Izdatyelsztvo Insztyituta Rosszijszkoj Isztorii RAN
Dokumentumok történeti ruszisztikánk tárgyköréből (előszó, társszerző). Poszt-Szovjet Füzetek XV., Budapest, 2000.
Tanulmány:
"Durno" li govority o "russzkom feodalizme"? K isztoriografii voprosza. In: Trudi Insztyituta Rosszijszkoj Isztorii pri Rosszijszkoj Akagyemii Nauk za 1997-1998 gg., vip. 2, 5-28, obszuzsgyenyije doklada, Moszkva, 2000, 28-55.
Az opricsnyina az új orosz történetírásban. In: A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század. Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére, főszerk. Gergely Jenő, Budapest, 2000, 585-594.
Cikkek, recenziók, ismertetések, fordítás:
A Romanov-dinasztia (Niederhauser Emillel közösen). In: Rubicon, 2000/4.
Zavaros idők krónikása. In: Andrej Szaharov: Az orosz történelem új terminológiája, Ruszisztikai Könyvek VII., Budapest, 2000, 5-7.
2001
Könyv:
Oroszország története (szerkesztés, társszerző, elkülönülten). Budapest, 2001, Pannonica (2. kiadás)
IV. Iván és I. Péter utóélete. Budapest, 2001, Magyar Ruszisztikai Intézet
Meszto Rosszii V Jevrazii/ The Place of Russia in Eurasia (szerk., előszó), Ruszisztikai Könyvek IX., 2001.
Tanulmány:
Petro „Persij” csi „Velikij”? In: Ivan Mazepa ta jogo doba, Uzsgorod, 2001, 8-12.
I. Péter értékelése az elmúlt évtized orosz historiográfiájában. In: A történelem és a jog határán. Tanulmányok Kállay István születésének 70. évfordulójára, Budapest, 2001, 231-238.
Meszto Rosszii v Jevrazii /v Szrednyevekovje i rannyeje Novoje vremja. In: Meszto Rosszii v Jevrazii/ The Place of Russia in Eurasia, Budapest, 2001, 20-27.
2002
Könyv:
A Romanovok. (Niederhauser Emillel közösen) Budapest, 2002, Pannonica
Tanulmány:
Oroszország helye Eurázsiában a közép- és kora újkorban. In: Cirill és Metód pédáját követve… Tanulmánykötet H. Tóth Imre 70. születésnapjára, Szeged, 2002, 533-542.
2003
Könyv:
Moszkovija: szpecifika razvitija/Muscovy: The Peculiarities of its Development (Ruszisztikai Könyvek XIII) (szerk.), Magyar Ruszisztikai Intézet, Budapest, 2003.
Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára. Szerk.: Krausz T., Szvák Gy., Pannonica, Budapest, 2003.
Tanulmány:
Az első Romanovok személyiségvonásai In: Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára. In: Pannonica, Budapest, 2003, 256-261.
Escse raz ob isztoriografii carsztvovanyija Ivana Groznogo In: Moszkovija: szpecifika razvitija/Muscovy: The Peculiarities of its Development (Ruszisztikai Könyvek XIII), Magyar Ruszisztikai Intézet, Budapest, 2003, 69-75.
2004
Könyv:
IV. Iván – I. Péter (Jevgenyij Anyiszimovval közösen) Budapest, 2004, Pannonica, 328
Tanulmány:
Iván és Péter. In: 2000, 2004/12, 59-62.
2005
Könyv:
Novije napravlenyija i rezultati v ruszisztyike/New Directions and Results in Russistics (Ruszisztikai Könyvek XVI) (szerk.), Magyar Ruszisztikai Intézet, Budapest, 2005.
A magyar-orosz kapcsolatok tizenkét évszázada/Dvenadcaty sztoletyij vengerszko-russzkih otnosenyij (szerk.), Budapest, 2005.
A középkori orosz történelem forrásai (főszerk., előszó), Budapest, 2005.
Kristó Gy. és mások: A magyar középkor története (szerk. Szvák Gy.), Budapest, 2005.
Tanulmány:
Dva naroda v Jevrope. In: Vengerszkoje korolevsztvo mezsdu dvumja imperijami, Moszkva, 2005.
Vengerszkaja ruszisztyika v gyeszjatyiletyije szmeni rezsima. In: Novije napravlenyija i rezultati v ruszisztyike/New Directions and Results in Russistics (Ruszisztikai Könyvek XVI) Szerk.: Szvák Gy., Magyar Ruszisztikai Intézet, Budapest, 2005.
A magyar-orosz kapcsolatok tizenkét évszázada/Dvenadcaty sztoletyij vengerszko-russzkih otnosenyij. In: A magyar-orosz kapcsolatok tizenkét évszázada/Dvenadcaty sztoletyij vengerszko-russzkih otnosenyij (szerk.. Szvák Gy.), Budapest, 2005, 9-14.
A rendszerváltó évtized magyar történeti ruszisztikája. In: Világtörténet/ 2005 tavasz-nyár, 104-111.
O rannyefeodalnom haraktyere Rosszii v nacsale Novogo vremenyi: k posztanovke voprosza. In: Goszudarsztvennoszty, diplomatyija, kultura v Centralnoj i Vosztocsnoj Jevrope XI-XIII vekov, Moszkva, 2005, 52-58.
Cikkek, recenziók, ismertetések, fordítás:
Két nép Európában. In: Élet és Irodalom, 49. évf., 2005/7.
A. N. Szaharov: Rosszija: narod, pravityeli, civilizacija. (M. G. Vandalkovszkajával közösen). In: Otyecsesztvennaja Isztorija, 2005/201-204.
2006
Könyv:
Oroszország helye Eurázsiában, Budapest, 2006.
Dve imperii – tri sztolici. Kulturno-isztoricseszkije paralleli i vzaimogyejsztvija v konce XIX- nacsale XX vv. (szerk., előszó), Budapest, 2006.
Az újkori orosz történelem forrásai. XVIII. század (főszerk.), Budapest, 2006.
Tanulmány:
Az „orosz feudalizmus” a szovjet korszakban. In: Kelet-Európa: történelem és sorsközösség. Palotás Emil 70. születésnapjára. Budapest, 2006, 285-300.
Kratkij ocserk isztorii vengerszko-russzkih otnosenyij. In: Dve imperii – tri sztolici. Kulturno-isztoricseszkije paralleli i vzaimogyejsztvija v konce XIX- nacsale XX vv. (szerk., előszó: Szvák Gy.), Budapest, 2006, 9-18.
Vengrija i Rosszija: isztorija i isztoriki. In: Szugyba dvuh imperij. Rosszijszkaja i Avsztro-Vengerszkaja monarhii v isztoricseszkom razvityii ot raszcveta do krusenyija, Moszkva, 2006, 5-10.
Gabszburgi i Romanovi(Vsztuplenyije). In: Szugyba dvuh imperij. Rosszijszkaja i Avsztro-Vengerszkaja monarhii v isztoricseszkom razvityii ot raszcveta do krusenyija, Moszkva, 2006, 206-208.
Voproszi i razdumja o Petre I in: Mogyernyizacija i tradicii –Nyizsnyeje Povolzsje kak perekresztok kultur (főszerk. O. V. Insakov), Szpb.-Volgograd, 2006, 734-744.
Az orosz Sámson? Iván, a Félelmetes. In: Történelmi melléknevek, Budapest, 2006, 237-252.
Cikkek, recenziók, ismertetések, fordítás:
A. N. Szaharov: Rosszija: narod, pravityeli, civilizacija. (M. G. Vandalkovszkajával közösen). In: Századok, 2006/1, 258-262.
Gorbi, a magyar szupersztár? (Krausz Tamással közösen). In: Népszava, 2006. szeptember 18.
Putyinnal szemtől szemben in: Népszava, 2006
2007
Könyv:
Az újkori orosz történelem forrásai. XIX. Század (főszerk.), Budapest, 2007.
Две империи – много национальностей. (Konferenciakötet, szerk. Szvák Gyula) Будапешт, 2007.
Regionalnije skoli russzkoj isztoriografii/Regional Schools of Russian Historiography. (Konferenciakötet, szerk. Szvák Gyula) Budapest, 2007.
A magyar újkor története (szerk. Szvák Gy.), Budapest, 2007.
Tanulmány:
«Досовременная нация» в венгерской историографии. In: Две империи – много национальностей, Будапешт, 2007, 7-28.
Ruszlan Grigorjevics i Ivan Groznij. In: Trudi kafedri isztorii Rosszii sz drevnyejsih vremjon do XX v. Szpb: SZPBGU, 2007, 25-38.
Cikkek, recenziók, ismertetések, fordítás:
Két magyar-orosz történet. In: Élet és Irodalom, 51. évf., 2007/26.
2008
Könyv:
Gergely J. – Izsák L.: A magyar jelenkor története (szerk. Szvák Gy.), Budapest, 2008.
Tanulmány:
Megjegyzések a „premodern nemzet” magyar historiográfiájához. In: Urálisztikai Tanulmányok 18.
Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére (szerk. Bereczki András, Csepregi Márta, Klima László),
Bp., 2008, 725-739.
A Putyin-kor és Magyarország. In: Limes, 2008/3, 155-66.
I. Péter un. „modernizációja”. In: Tradíció és modernizáció a XVIII-XX. században (szerk. Bodnár
Erzsébet - Demeter Gábor), Budapest, 2008, 13-22.
Cikkek, recenziók, ismertetések, fordítás:
Az orosz paradigma. In: Népszabadság, 2008.01.12.
Bevezetés a russzofóbiába. In: Népszabadság, 2008.09.6.
Oroszország választott (Krausz Tamással közösen). In: Népszabadság, 2008.12.31.
2009
Könyv:Oroszország zavaros időszaka, Budapest:Russica Pannonicana, 2009.
Goszudarsztvo i nacija v Rosszii i Central’no-vosztocsnoj Jevrope/State and Nation in Russia and Central-East-Europe (szerk., előszó), Ruszisztikai Könyvek XXII, Budapest, 2009.
Szent Orsolyától Iszaak Babelig/Ot Szvjatoj Urszuli do Iszaaka Babel’a (Ruszisztikai előadások
nem csak történészeknek I., szerk., előszó), Budapest, 2009.
V. O. Kljucsevszkij: Az orosz történelem terminológiája (szerk., előszó), Budapest, 2009.
Tanulmány:
A legitim és illegitim cár helycseréje Moszkóviában (Néhány módszertani és historiográfiai
megjegyzés) in: Századok, 2009/4, 981-996.
K voproszu o genyezisze ruszofobii in Goszudarsztvo i nacija v Rosszii i Central’no-vosztocsnoj Jevrope/State and Nation in Russia and Central-East-Europe (szerk. Szvák Gy., Budapest, 2009), 21-29.
Epoha Putyina i Vengrija In: Sztrategija Rosszii, Moszkva, 2009/1, 73-86.
Európa Oroszország-képe – történelmi metszetben/Obraz Rosszii v Jevrope v isztoricseszkom retroszpektyive in: Orosz Negyed/Russzkij kvartal különszám, 2009, 10-13.
Cikk:
Egy rég kiérdemelt könyv elé in: Varga Ilona: A központosítástól az abszolutizmusig. Válogatott
tanulmányok az orosz állam fejlődéséről, Budapest, 2009, 6-8.
Vaszilij Oszipovics Kljucsevszkij in: V. O. Kljucsevszkij: Az orosz történelem terminológiája,
Budapest, 2009, 7-11.
2010
Könyv:
Russzkaja paradigma. Ruszofobszkije zametki ruszofila, Aletheia, 2010.
Tanulmány:
A „korlátlan” cári hatalom korlátai Moszkóviában in:2000, 2010/1, 65-69.
Cikk:
Két rettegett cár. IV. Iván és I. Péter in: Rubicon, 2010/1, 57-61.
Az enciklopédikus tudású történész (Nekrológ Niederhauser Emilről, Krausz Tamással közösen) in: Népszava, 2010. március 29.


<<< vissza

  

Jubileumi interjú Szvák Gyula professzorral
2018-01-04
Szvák Gyula egyetemi tanár, az ELTE Történeti Ruszisztikai Tanszékének tanszékvezetője, az Orosz Tudományos Akadémia díszdoktora negyven éve az ELTE Bölcsészettudományi Karának oktatója. A kezdetekről és pályájának alakulásáról Csizmadia Anna beszélgetett vele.
Tovább >>>
Ünnepi évzárás a Ruszisztikán
2017-12-15
2017. december 13-án, kicsit talán szerencsétlen dátumon, de jó hangulatban és sok szerencse ígéretével zárták be az őszi szemesztert a ruszisztika oktatói, doktoranduszai és mesterszakos hallgatói.
Tovább >>>
Megvan 2017 legjobb oroszdolgozata
2017-12-12
2017. december 8-án tizenegyedik alkalommal került sor ünnepélyes keretek között Az Év Oroszdolgozata című pályázat eredményhirdetésére. Idén ismét az ELTE BTK patinás Szekfű Gyula Könyvtára adott helyszínt az eseménynek.
Tovább >>>
Az elmaradt alkotmányozás
2017-12-11
Sz. Bíró Zoltán történész, Oroszország-szakértő izgalmas történeti tárgyú monográfiával lepte meg az értő olvasóközönséget "Az elmaradt alkotmányozás" címmel. A könyvet Szilágyi Ákos mutatja be 2017. december 15-én pénteken 16 órakor a Magvető Caféban.
Tovább >>>
Szabadság-szobortól Szabadság-szoborig
2017-12-07
2017. december 6-án Barta Szilvia és Szenyán László érdekes előadást tartott a Ruszisztikai Kabinetben, amelynek témája egy valóságshow alapú útiterv bemutatása volt, Budapesttől New Yorkig tart és keresztül vezet Oroszországon.
Tovább >>>