A Központról
    Bemutatkozó
    Tervek
    Munkatársak
    ELTE Történeti Ruszisztikai Tanszék
Kutatás
Kiadványok
Oktatás
Akadémiai kutatóhely
Konferenciák
Elektronikus kiadványaink
Magyar-Orosz Történész Vegyesbizottság
Linkajánló
Rólunk írták
FORTOCSKA Galéria
Hírek, információk

   
Főoldal > Munkatársak
MunkatársakKrausz Tamás
professor emeritus
örténeti Ruszisztikai Tanszék

E-mail: 

Honlapcím: nem elérhető

Önéletrajz

            1948. február 24-én születtem. Általános és középiskoláimat Budapesten végeztem.
            1973-ban fejeztem be egyetemi tanulmányaimat a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem–orosz szakán. 1976-ban a bolsevizmus és a nemzeti kérdés témaköréből doktoráltam.
            A felsőoktatás területén 1976-tól dolgozom. 1982-től tanítok az ELTE Bölcsészettudományi Karán a Kelet-Európa Története Tanszéken, 1988-tól másodállású docensként, 1997. február 1-jétől főállású docensként, 2000 júliusától egyetemi tanárként a Ruszisztikai Központban. 2002. július 1-től tanszékvezető vagyok a Kelet-Európa Története Tanszéken. Korábban tudományos főmunkatársként a Politikatörténeti Intézetben dolgoztam, ahol mindenekelőtt a Szovjetunió történetét tanulmányoztam. A témakörből számos tanulmányt és 22 könyvet írtam (részben vagy egészben), illetve szerkesztettem. A Posztszovjet Füzeteket és az Eszmélet című folyóiratot 1989 óta szerkesztem. Három külföldi folyóirat (Contemporary Politics, London, South Bank University, Links, Sidney és a moszkvai Alternativi) tanácsadója, illetve szerkesztőbizottsági tagja vagyok. 1994-től az orosz–magyar történészbizottság tagjaként is gyakran járok Oroszországba mind kutatási céllal, mind tudományos konferenciákon való részvétel céljából.
            1981-ben lettem kandidátus az orosz történelmi fejlődés sajátszerűségeinek historiográfiájával foglalkozó munkámmal. A 80-as években fordult érdeklődésem a sztálinizmus története felé, amelynek egyik megnyilvánulása volt a társszerzővel írt Sztálin-életrajz, majd annak 1996-ban egyfajta „kiegészítése”. 1994-ben a sztálinizmus szellemi-politikai előfeltételeivel foglalkozó Szovjet thermidor című művem alapján kaptam meg a történettudomány doktora címet. 1996-ban az ELTÉ-n habilitáltam. 1998-tól elnyertem a Széchenyi Professszori Ösztöndíjat.
            1985-től rendszeresen veszek részt a szovjetunióbeli, illetve oroszországi „szovjetológiai” tudományos konferenciák munkájában és kutatásokban. 1997-ben, Budapesten az orosz forradalom történetéről tartott konferenciát egyetemünk Ruszisztikai Központja orosz és német történészek közreműködésével.
            1987-ben féléves IREX ösztöndíjjal kutattam az egyesült államokbeli ruszisztikai-szovjetológiai kutatóközpontokban. Azóta is élénk kapcsolatokat tartok ezekkel az intézményekkel.
            1991-ben előadásokat tartottam a melbourne-i, a sydney-i és canberrai egyetemek ruszisztikai központjaiban.
            1993-tól mint az Orosz–Magyar Történész Vegyesbizottság tagja számos nemzetközi szakmai konferencián vettem részt. 1995-ben a varsói Szovjetológiai Világkongresszuson tartottam előadást a Szovjet Thermidor c., azóta orosz nyelven is megjelent könyvem Usztrjalovval foglalkozó anyagai alapján. 1996 és 1997-ben Moszkvában jártam hosszabb tanulmányúton.
            Főbb kutatási eredményeimet három orosz nyelvű könyvben tettem közzé, az egyiket 1989-ben Moszkvában adták ki, a másikat 1997-ben Budapesten, a harmadikat 2001-ben Szentpéterváron. Ezeken kívül számos publikációm jelent meg orosz és angol nyelven egyaránt.


Budapest, 2004. július 20.Publikációs Lista

Krausz Tamás (Szovjetunió és Kelet-Eu...)


 


2013


Krausz Tamás, Varga Éva Mária


Egy könyvrecenzió - tizenkét csúsztatás


TÖRTÉNELMI SZEMLE 55:  (2)325-340 (2013)


 


Előszó: Az elhallgatott népirtás


In: Krausz Tamás, Varga Éva Mária(szerk.)
A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban: Levéltári dokumentumok 1941-1947.


Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2013.   pp. 7-44.


   


Krausz Tamás, Varga Éva Mária(szerk.)


A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban: Levéltári dokumentumok 1941-1947


Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2013.


 


2012


Krausz Tamás (szerk.)


Oroszország: válságos évek


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 2012.
(Poszt-szovjet füzetek; XVIII..)


 


A náci népirtás magyar fejezete az elfoglalt szovjet területeken


EZREDVÉG 22:  (6)111-116 (2012)


 


A meg nem értett Gyáni Gábor


ESZMÉLET 24:  (95)185-195 (2012)


 


A magyar történetírás és a marxizmus: Megjegyzések a "kelet-európaiság" problémájához


ESZMÉLET 24:  (94)182-244 (2012)


 


Bartha Eszter, Földes György, Kállai R Gábor, Krausz Tamás, Szigeti Péter, Wiener György


A társadalmi, gazdasági és politikai rendszer jellege a 2010 utáni magyarországon - Műhelykonferencia


ESZMÉLET 24:  (93)53-83 (2012)


 


2011


 


Nyeszosztojavsajasza revoljucija: ot goszudarsztvennovo szocializma k multinacionalnomu kapitalizmu


In: Gyula Szvák, Zsuzsanna Gyimesi(szerk.)
Rol' gosudarstva v istoriceskom razvitii Rossii: Materialy mezdunarodnoj naucnoj konferencii budapestskogo Centra Rusistiki ot 17-18 maâ 2010 g. = The role of the state in the historical development of Russia: Materials of the international historical conference at the Centre for Russian Studies in Budapest, 17-18 May, 2010.


Budapest: Russica Pannonicana, 2011.   pp. 331-342.   
(Ruszisztikai könyvek = Knigi po rusistike; 27.)


 


Vitás kérdések a Szovjetunió és Kelet-Európa XX. századi történetében


Budapest: Russica Pannonicana, 2011.
(Ruszisztikai Könyvek XXXIII.)


 


Tézisek a rendszerváltás történeti értelmezéséhez


ESZMÉLET 88.: 80-101 (2011)


 


Lenin: Szocialno-tyeoretyicseszkaja rekonsztrukcija


Moszkva: Izdatel'stvo Nauka, 2011. 396p.


(ISBN:978-5-02-037559-8)


 


Forradalom volt-e a rendszerváltás?


EZREDVÉG 21:  (10)79-87 (2011)


 


Ami a wallersteini elméletből "kimaradt"


ESZMÉLET 23:  (91)60-66 (2011)


 


2010


 


Tézisek a rendszerváltás történelmi értelmezéséhez


ESZMÉLET 22:  (88)80-101 (2010)


 


Etnosz, nacija i isztorija: ot csevo zaviszit obraz rosszii szevodnya?


In: Szvak Gyula, Kiss Ilona(szerk.)
Obraz Rosszii sz centralno-jevropejszkim akcentom: Szbornyik sztatyej i matyerialov.


Budapest: Russica Pannonicana, 2010.   pp. 37-42.    Paper 5. 


 


2000 szó a fociról: A globális kapitalizmus és a futball, négy tételben


ESZMÉLET 22:  (88)182-187 (2010)


 


2009


 


Peresztrojka i szmena szobsztvennosztyi: Polityicseszkije koncepcii i isztoricseszkaja realnoszty


ESZMÉLET Orosz nyelvű különszám: 21-68 (2009)


 


Beszéd a Magyar Szocialista Munkáspárt XIV. (utolsó) és a Magyar Szocialista Párt I. (alakuló) kongresszusán, 1989. október 7-én


ESZMÉLET 21:  (81)7-9 (2009)


 


Az új nemzetállamok Kelet-Európában - az etnikai tisztogatás mint legitimáció?


In: Juhász József, Krausz Tamás (szerk.)
Az új nemzetállamok és az etnikai tisztogatások Kelet-Európában 1989 után.: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2009. február 9-ln megtartott nemzetközi konferencia anyaga.


Budapest: L'Harmattan - ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2009.   pp. 13-23.   
(Kelet-európai tanulmányok; 4)


 


A magyarországi futball-kultúra pusztulásáról


ESZMÉLET 21:  (82)154-155 (2009)


 


Krausz Tamás, Vértes Judit (szerk.)


1919: A Magyarországi Tanácsköztársaság és az oroszországi, illetve a közép-európai forradalmak hatása. Hagyomány? Zsákutca? Perspektíva?


Budapest: L'Harmattan, 2009.


 


Vlagyimir Iljics Lenin


In: Szvák Gyula, Schiller Erzsébet(szerk.)
A tizenkét legnagyobb orosz.


Budapest: Russica Pannonicana, 2009.   pp. 113-134.   


 


Krausz Tamás, Szvák Gyula


Oroszország választott


In: Szvák Gyula, Schiller Erzsébet(szerk.)
A tizenkét legnagyobb orosz.


Budapest: Russica Pannonicana, 2009.   pp. 5-8.   


 


Lenyinszkaja krityika szovremennovo goszudarsztva i parlamentarizma


In: Szvak Gyula, Gyimesi Zsuzsanna(szerk.)
Gosudarstvo i naciâ v Rossii i Central'no-vostočnoj Evrope: Materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii budapes̆tskogo Centra rusistiki ot 19-20 maâ 2008 g. = State and nation in Russia and Central-East-Europe : materials of international historical conference at the Centre for Russian Studies in Budapest.


Budapest: Russica Pannonicana, 2009.   pp. 241-250.   
(Ruszisztikai Könyvek; XXII.)


 


Joszif Visszarionovics Sztálin


In: Szvák Gyula, Schiller Erzsébet(szerk.)
A tizenkét legnagyobb orosz.


Budapest: Russica Pannonicana, 2009.   pp. 49-70.   


 


Juhász József, Krausz Tamás (szerk.)


Az új nemzetállamok és az etnikai tisztogatások Kelet-Európában 1989 után.: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2009. február 9-ln megtartott nemzetközi konferencia anyaga


Budapest: L'Harmattan - ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2009. 298p.
(Kelet-európai tanulmányok; 4)


 


2008


 


Krausz Tamás (szerk.)


Oroszország visszatérése


Budapest: Russica Pannonicana, 2008.
(Poszt-szovjet füzetek; XVII..)


 


Lenin: Társadalomelméleti rekonstrukció


Budapest: Napvilág Kiadó, 2008. 546p.


 


Krausz Tamás (szerk.)


Hogyan boldogult Oroszország a demokráciával?


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 2008.
(Poszt-szovjet füzetek; XVI..)


 


Futball=politika és üzlet?: Puskás Ferenc halálára


In: Krausz Tamás, Mitrovits Miklós(szerk.)
A játék hatalma: Futball – pénz – politika.


Budapest: L'Harmattan - ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2008.   pp. 166-180.   
(Kelet-európai tanulmányok)


Krausz Tamás, Csaplár-Degovics Krisztián (szerk.)


A törtémetírás új tendenciái a rendszerváltás után Kelet-Európában


Budapest: L'Harmattan, 2008.


 


A Szovjetunió története: 1914-1991


Budapest: Kossuth Kiadó, 2008. 224p.
(A rövid XX. század)


 


Krausz Tamás, Mitrovits Miklós(szerk.)


A játék hatalma: Futball – pénz – politika


Budapest: L'Harmattan - ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2008.
(Kelet-európai tanulmányok)
 


1968.


ESZMÉLET 20:  (80)184-187 (2008)


 


Krausz Tamás, Bartha Eszter(szerk.)


1968: Kelet-Európa és a világ


Budapest: L'Harmattan, 2008.


 


1968 - a történelmi örökség sokfélesége. A kelet-európai "eset"


In: Krausz Tamás, Bartha Eszter(szerk.)
1968: Kelet-Európa és a világ.


Budapest: L'Harmattan, 2008.   pp. 9-19. 


 


2007


 


Vita TGM téziseivel. Miről szól a "nagyszerű kapitalizmus" elmélete?


ESZMÉLET 19:  (75)115-124 (2007)


 


 


Lenin marxizmusa: Összefoglaló tézisek


ESZMÉLET 19:  (76)53-68 (2007)


 


Krausz Tamás, Szarka Klára


Lenin a 21. században


EZREDVÉG 17:  (11)107-114 (2007)


 


A kilencvenéves Eric Hobsbawm - ismét magyar nyelven


MÚLTUNK 52:  (2)299 (2007)


 


Lenin i pravo nacij na szamoopredelenyie (1903-1917) (Lenin és a nemzetek önrendelkezési joga. 1903-1917)


In: Szvak Gyula(szerk.)
Dve imperii - mnogo natsionalnostei (Két Birodalom - sok nemzetiség): Matyeriali vengerszko-rosszijszkovo naucsnovo szeminara.


Budapest: Russica Pannonicana, 2007.   pp. 125-154.    Paper 9. 


 


Agárdi Péter, Artner Annamária, Harsányi Iván, Kállai R Gábor, Krausz Tamás, Kunfi Frigyes, Pittaway M, Szalai Erzsébet, Szerdahelyi István, Tamás Pál, Z Karvalics László


Miért beteg a közép- és kelet-európai baloldal?


ESZMÉLET 19:  (74)4-52 (2007)


 


2006


 


Krausz Tamás, Izsák Lajos


Számadás és szintézis: Palotás Emil professzor 70 éves


In: Krausz Tamás (szerk.)
Kelet-Európa: történelem és sorsközösség: Palotás Emil 70. születésnapjára.


Budapest: ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2006.   pp. 7-11.   


 


Merre tovább - melyik úton?: Globalizáció és civilmozgalmak


ESZMÉLET 18:  (71)5-12 (2006)


 


Lenin és a zsidók


In: Krausz Tamás (szerk.)
Kelet-Európa: történelem és sorsközösség: Palotás Emil 70. születésnapjára.


Budapest: ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2006.   pp. 149-186.   


 


Lenin és a "szervezeti kérdés" - történeti rekonstrukció


ESZMÉLET 18:  (70)143-174 (2006)


 


Krausz Tamás (szerk.)


Kelet-Európa: történelem és sorsközösség: Palotás Emil 70. születésnapjára


Budapest: ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2006. 327p.


 


 


Holokoszt kak vszjemirnaja isztorija - teziszi doklada


In: Krausz Tamás (szerk.)
Holokauszt: Történelem és emlékezet. Holokoszt: isztorija i pomjaty.


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 2006.   pp. 178-191.   
(Ruszisztikai könyvek)
XVII.


 


Krausz Tamás (szerk.)


Holokauszt: Történelem és emlékezet. Holokoszt: isztorija i pomjaty


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 2006. 294p.
(Ruszisztikai könyvek)
XVII.


 


Holokauszt mint világtörténet – egy vitaindító tézisei


In: Krausz Tamás (szerk.)
Holokauszt: történelem és emlékezet.


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet - ELTE Ruszisztikai Központ, 2006.   pp. 45-58.   
(Ruszisztikai Könyvek)


Krausz Tamás, Szarka Klára


Baloldal: volt, nincs lesz?


EZREDVÉG 16:  (11)105-113 (2006)


 


Az 1956-os munkástanácsokról


ESZMÉLET 18:  (72)32-38 (2006)


 


A konferencia elé


In: Krausz Tamás (szerk.)
Holokauszt: Történelem és emlékezet. Holokoszt: isztorija i pomjaty.


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 2006.   pp. 9-11.   
(Ruszisztikai könyvek)
XVII.


 


2005


 


The Soviet and Hungarian Holocausts: A Comparative Essay


New York: East European Monographs, 2005.


 


Évfordulók


ESZMÉLET 17:  (65)4-8 (2005)


 


Krausz Tamás (szerk.)


Az ismeretlen fekete könyv


Budapest: Pannonica Kiadó, 2005.


 


1905 a lenini paradigmában - adalékok: Lenin kapitalizmuselemzése és a forradalom


ESZMÉLET 17:  (68)155-181 (2005)


 


’Stalin’s socialism’ – today’s debates on socialism: theory, history, politics


CONTEMP POLITICS 11:  (4)235-257 (2005)


 


Kak v kaple vodi...: Holokoszt i novie predrasszudki v vosztocsnojevrpejszkoj isztoricseszkoj nauke


In: Szvák Gyula(szerk.)
Novije napravlenyija i rezultati v ruszisztyike/New Directions and Results in Russistics.


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 2005.   pp. 190-196.   
(Ruszisztikai Könyvek XVI.)


 


2004


 


Megjegyzések a szocializmusvita jelenlegi állásáról


ESZMÉLET 16:  (64)135-155 (2004)


 


Egy el nem mondott temetési beszéd: Szalai Pál emlékére


ESZMÉLET 16:  (61)155-159 (2004)


 


Az ismeretlen holokauszt a Szovjetunió elfoglalt területein: Vázlatok a náci népirtás okairól és természetéről


ESZMÉLET 16:  (61)27-57 (2004)


 


Antiszemitizmus - holokauszt - államszocializmus


Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004. 151p.
(Európai iskola)


 


Konok Péter, Sipos Péter, Ungváry Krisztián, Vargyai Gyula, Zeidler Miklós, Krausz Tamás


Magyarország és a második világháború - kerekasztal-beszélgetés


ESZMÉLET 16:  (61)4-26 (2004)


 


2003


 


Sztikalin, Alekszandr: Lukács György - a gondolkodó és a politikus


ESZMÉLET 15:  (57)77-82 (2003)


 


Sztálin és kora


Budapest: Pannonica Kiadó, 2003.


 


Krausz Tamás (szerk.)


Peresztrojka és tulajdonáthelyezés: Tanulmányok és dokumentumok a rendszerváltás történetéből a Szovjetunióban (1985-1991)


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet - ELTE Ruszisztikai Központ, 2003.
(Ruszisztikai Könyvek)
XII.


 


 


Hankiss Elemér: Idegen világban?; Lengyel László: A távol közelében


ESZMÉLET 15:  (57)83-95 (2003)


 


Krausz Tamás, Szvák Gyula (szerk.)


Életünk Kelet-Európa: Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára


Budapest: Pannonica K., 2003. 328p.


 


Az Irak elleni háború értelme és jelentései - hat tételben


ESZMÉLET 15:  (58)132-139 (2003)


 


Krausz Tamás, Bartha Eszter(szerk.)


A sztálinizmus hétköznapjai: Tanulmányok és dokumentumok a Sztálin-korszak történetéből


Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003.


 


A szélsőjobboldal globalizáció-kritikája Kelet-Európában és a rendszerkritikai baloldal


EZREDVÉG 13:  (2)70-73 (2003)


 


A peresztrojka és a tulajdonváltás: Politikai koncepciók és történelmi valóság


In: Krausz Tamás (szerk.)
Peresztrojka és tulajdonáthelyezés: Tanulmányok és dokumentumok a rendszerváltás történetéből a Szovjetunióban (1985-1991).


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet - ELTE Ruszisztikai Központ, 2003.   pp. 52-102.   
(Ruszisztikai Könyvek)
XII.


 


A globalizáció és a kelet-európai régió történelmi sorsa: Vázlatok


EZREDVÉG 13:  (4)73-80 (2003)


 


Lenin és a szovjet-lengyel háború


In: Krausz Tamás, Szvák Gyula(szerk.)
Életünk Kelet-Európa: Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára.


Budapest: Pannonica K., 2003.   pp. 120-126.   


 


2002


 


Tamás Gáspár Miklós: A helyzet


ESZMÉLET 14:  (55)137-152 (2002)


 


Szigeti József: Intellektuális önéletrajzom: A szellemi ébredezéstől társadalmi hivatásra ébredésemig, 1921-1948


ESZMÉLET 14:  (53)170-179 (2002)


 


Krausz Tamás, Szalai Erzsébet, Szigeti Péter


Gazdasági elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban


ESZMÉLET 14:  (54)83-106 (2002)


 


 


2001


 


Kutatás közben: Megjegyzések a Lenin-tematikához az "új" dokumentumok fényében


TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 9: 83-104 (2001)


 


Krausz Tamás (szerk.)


GULAG. A szovjet táborrendszer története


Budapest: Pannonica Kiadó, 2001.


 


Finkelstein, N.: The Holocaust Industry


ESZMÉLET 13:  (49)165-178 (2001)


 


Az Összoroszországi Alkotmányozó Gyűlés feloszlatásának körülményei


MÚLTUNK 46:  (1)144-171 (2001)


 


Az "összeesküvés-elmélet" sztálini iskolája


ESZMÉLET 13:  (49)81-104 (2001)


 


A szovjet Oroszország


In: Krausz Tamás, Szvák Gyula, Font Márta, Niederhauser Emil
Szvák Gyula (szerk.)
Oroszország története.


Budapest: Pannonica Kiadó, 2001.   pp. 419-632.   


 


A Gulag aktualitása


In: Krausz Tamás (szerk.)
GULAG. A szovjet táborrendszer története.


Budapest: Pannonica Kiadó, 2001.   pp. 13-26.   


 


A "sztálini szocializmus"


MÚLTUNK 46:  (2-3)178 (2001)


 


2000


 


Válaszok a Szerkesztőségnek


MÚLTUNK 45:  (1)132 (2000)


 


Jelcinizmus a történelem mérlegén


In: Gergely Jenő, Csapó Csaba, Dobszay Tamás, Zeidler Miklós(szerk.)
A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század: Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére.


Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 2000.   pp. 293-312.   


 


Ilyen a boksz: Interjú Csötönyi Sándorral


ESZMÉLET 12:  (47)65-70 (2000)


 


GULAG és Auschwitz, avagy: az összehasonlító elemzés értelme és funkciója


ESZMÉLET 12:  (45)101-121 (2000)


 


Krausz Tamás, Havas Ferenc(szerk.)


Dokumentumok történeti ruszisztikánk tárgyköréből


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 2000. 200p.
(Poszt-Szovjet Füzetek; XV.)


 


A magyar futball "szétglobalizálása"


ESZMÉLET 12:  (47)87-95 (2000)


 


1999


 


Krausz Tamás, Ormos Mária


Hitler, Sztálin.


Budapest: PANNONICA, 1999. 324p.
(Fekete-fehér)


 


Krausz Tamás, Szalai Erzsébet, Bárdos-Féltoronyi Miklós, Hajdu Tibor, Harsányi Iván, Harsányi Iván, Jemnitz János, Jakócs Dániel, Forgács Iván


Vétkesek közt cinkos, aki néma: A NATO Jugoszlávia elleni háborúja


ESZMÉLET 11:  (43)91-105 (1999)


 


Sztálin


RUBICON 10:  (3)36-37 (1999)


 


Rendszerváltás és labdarúgás Magyarországon


ESZMÉLET 11:  (42)162-180 (1999)


 


Lenin


RUBICON 10:  (3)33-35 (1999)


 


Krausz Tamás (szerk.)


Konyec Jelcinscsini


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1999.
(Poszt-szovjet füzetek)


 


Jelcinizm na veszah isztorii


In: Krausz Tamás (szerk.)
Konyec Jelcinscsini.


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1999.   pp. 127-164.   
(Poszt-szovjet füzetek)


 


Hobsbawm, E. J.: A szélsőségek kora


ESZMÉLET 11:  (43)106-111 (1999)


 


Krausz Tamás, Eörsi László


Ferencváros, 1956


ESZMÉLET 11:  (41)122-125 (1999)


 


A szovjet peresztrojkától az orosz kapitalizmusig


RUBICON 10:  (3)60-63 (1999)


 


A nagyhatalmak és a Jugoszlávia elleni NATO-légiháború okai


In: Krausz Tamás (szerk.)
A Balkán-háborúk és a nagyhatalmak: Rigómezőtől Koszovóig.


Budapest: Napvilág Kiadó, 1999.   pp. 119-128.   


 


Krausz Tamás (szerk.)


A Balkán-háborúk és a nagyhatalmak: Rigómezőtől Koszovóig


Budapest: Napvilág Kiadó, 1999.


 


 „Russzkoje szvojeobrazije” v XVI-XVIII vekah


In: Szvak Gyula(szerk.)
Meszto Rosszii v Jevrope/ The Place of Russia in Europe.


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1999.   pp. 255-262.   
(Ruszisztikai Könyvek; V..)


 


1998


 


Zsidó Antifasiszta Bizottság a Szovjetunióban 1941-1948


SZÁZADOK 132:  (5)1202-1206 (1998)


 


Krausz Tamás (szerk.)


Rendszerváltás és társadalomkritika.: Tanulmányok a kelet-európai átalakulás történetéből


Budapest: Napvilág Kiadó, 1998.


 


Megnyitó. A forradalom története és a rendszerváltás történetírása


In: Krausz Tamás, Schiller Erzsébet(szerk.)
1917 és ami utána következett: Előadások és tanulmányok az orosz forradalom történetéből.


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1998.   pp. 7-12.   
(Ruszisztikai Könyvek; III.)


 


Krausz Tamás, Szigeti Péter, Németh György, Bánfalvi István


Emberi jogok - szociális jogok


ESZMÉLET 10:  (40)4-9 (1998)


 


A sztálini rendszer főbb jellemzői


RUBICON 9:  (1)10-16 (1998)


 


A szakértelemtől a szakértelmiségig: Forrester, V.: Gazdasági horror; Szalai Erzsébet: Az elitek metamorfózisa


ESZMÉLET 10:  (39)69-78 (1998)


 


A peresztrojka történelmi szerepe: Az államszocializmustól az „államtalan” kapitalizmusig


In: Krausz Tamás (szerk.)
Rendszerváltás és társadalomkritika.: Tanulmányok a kelet-európai átalakulás történetéből.


Budapest: Napvilág Kiadó, 1998.   pp. 114-152.   


 


Krausz Tamás, Schiller Erzsébet (szerk.)


1917 és ami utána következett: Előadások és tanulmányok az orosz forradalom történetéből


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1998. 238p.
(Ruszisztikai Könyvek; III.)


 


1997


 


Szovetszkij Tyermidor


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1997.


 


Krausz Tamás, Zimmermann S.


Szociális intézmény-e az egyház?: Interjú Gergely Jenő történésszel


ESZMÉLET 9:  (34)14-29 (1997)


 


Előszó


In: Krausz Tamás (szerk.)
A közép-ázsiai etnikai konfliktusok történetéhez.


Budapest: Russica Pannonicana, 1997.    p. 3.  
(Poszt-szovjet füzetek; XIII..)


 


Egy új Szovjetunió-történet, amely régi: Heller, Mihail - Nyekrics, Alekszandr: Orosz történelem I-II. könyvéről


FONS-FORRÁSKUTATÁS ÉS TÖRTÉNETI SEGÉDTUD 4:  (3)379-394 (1997)


 


A világrendszer és az önigazgatás a peresztrojka periódusában


ESZMÉLET 9:  (33)97-138 (1997)


 


A Szovjetunió története 1945 és 1991 között


In: Diószegi István, Harsányi Iván, Németh István(szerk.)
20. századi egyetemes történet. II. kötet.: 1945-1995, Európa.


Budapest: Korona, 1997.   pp. 503-537.   
2., 1945-1995, Európa


 


A magyarországi munkástanácsok történetéről


ESZMÉLET 9:  (35)110-128 (1997)


 


Krausz Tamás (szerk.)


A közép-ázsiai etnikai konfliktusok történetéhez


Budapest: Russica Pannonicana, 1997.
(Poszt-szovjet füzetek; XIII..)


 


 


 


1996


 


Sztálin levelei Molotovhoz, 1925-1936


KÜLPOLITIKA 2:  (1)139-144 (1996)


 


Sztálin: Történelmi esszé


Budapest: Útmutató Kiadó, 1996.


 


Szovjet Thermidor: A sztálini fordulat szellemi előzményei 1917-1928


Budapest: Napvilág Kiadó, 1996. 256p.


 


Krausz Tamás, Keleti György, Balogh András, Gazdag Ferenc


Kelle-e nekünk a NATO?: Kellünk-e a NATO-nak?


ESZMÉLET 8:  (29)4-21 (1996)


 


Futball és rasszizmus Magyarországon


ESZMÉLET 8:  (29)104-132 (1996)


 


Krausz Tamás (szerk.)


Belorusszia rövid története


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1996.
(Poszt-szovjet füzetek; XII..)


 


A nácizmus és sztálinizmus összefüggéséről


MAGYAR TUDOMÁNY 41:  (6)702-711 (1996)


 


1995


 


Pusztai Viktória, Halász Iván, Kolontári Attila, Buzás Mária, Víg Enikő


Krausz Tamás, Szilágyi Ákos(szerk.)


Zsidók Oroszországban: 1900-1929/Cikkek, dokumentumok


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet; MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995.
(Ruszisztikai Könyvek)


Oroszországi alternatívák 1917-1928: Forrás Füzet az iskolai oktatáshoz


Budapest: Korona Kiadó, 1995.


 


National-Bolshevism Past and Present


CONTEMP POLITICS 1:  (2)114-121 (1995)


 


Mindennapi hazugságaink...


FILMKULTÚRA 31:  (3)3 (1995)


 


Krausz Tamás, Balogh Sándor, Berend T. Iván, Borhi László, Hanák Péter, Harsányi Iván, Jemnitz János, Kende Tamás, Niederhauser Emil


Miért alakult ki az államszocializmus I. rész


ESZMÉLET 7:  (25)4-42 (1995)


 


Május kilencedike


FILMKULTÚRA 31:  (5)1-40 (1995)


 


Kremlinológia


FILMKULTÚRA 31:  (4)1 (1995)


 


Krausz Tamás, Andor László


Ernest Mandel, 1923-1995.


ESZMÉLET 7:  (27)248-263 (1995)


 


Egy barátság történetéhez...: Rónai Mihály András és Faludy György esete


FILMKULTÚRA 31:  (2)1-2 (1995)


 


Baloldali fordulat Kelet-Európában - de miért és milyen?


ESZMÉLET 7:  (25)206-211 (1995)


 


Az orosz sajátszerűség ideológiáiról


REPLIKA 6:  (19-20)165-177 (1995)


 


Az októberi forradalom és a zsidókérdés Szovjet-Oroszországban


In: Buzás Mária(szerk.)
Zsidók Oroszországban 1900-1929: Cikkek, dokumentumok.


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet; MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995.   pp. 33-49.   
(Ruszisztikai könyvek; 1.)


 


A sztálini rendszer kialakulásának történelmi okairól és jellegéről


Budapest: ELTE, 1995.
(Történelemtanári füzetek VIII.)


 


Krausz Tamás, Ágh Attila, Thoma László, Szaboszlai György, Weiner György, Bayer József, Simon János, Szöllősi Istvánné


A szakszervezetek és a politika


ESZMÉLET 7:  (28)4-11 (1995)


 


A oroszországi történetírás fordulatban


MÚLTUNK 40:  (2)206 (1995)


 


Krausz Tamás, Andor László


A kultúra jelene és jövője: Beszélgetés Kósa Ferenccel


ESZMÉLET 7:  (26)34-48 (1995)


 


A csecsenföldi háború


FILMKULTÚRA 31:  (1)3 (1995)


 


 


 


1994


 


Zimmermann S, Szigeti Péter, Perecz László, Hack Péter, Z Karvalics László, Krausz Tamás


A képviseleti demokrácián innen és túl - Kerekasztal-beszélgetés


ESZMÉLET 6:  (23)5-32 (1994)


 


Zsidókérdés-tradíció. Rónai Mihály levele Karinthy Ferencnek


FILMKULTÚRA 30:  (12)3 (1994)


 


Soros


FILMKULTÚRA 30:  (10)3 (1994)


 


Megélt rendszerváltás: Publicisztikai írások 1989-1994


Budapest: Cégér Kiadó, 1994. 320p.


 


Hruscsovtól Gorbacsovig


In: Szabolcs O(szerk.)
Párhuzamos politikus-portrék a XX. századi Kelet-Közép- és Kelet-Európából.


Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1994.   pp. 67-76.   
(A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára; III.)


 


Érdek és árulás


FILMKULTÚRA 30:  (3)3 (1994)


 


Baloldali kormányzás -jobbkézzel? (2.rész)


FILMKULTÚRA 30:  (9)3 (1994)


 


Baloldali kormányzás -jobbkézzel? (1.rész)


FILMKULTÚRA 30:  (8)3 (1994)


 


Baloldali fordulat Kelet-Európában - de miért és minek?


FILMKULTÚRA 30:  (6)3 (1994)


 


Az orosz értelmiséghez!


ESZMÉLET 6:  (21-22)127-135 (1994)


 


A történetietlen politikai gazdaságtan - Kornai János: A szocialista rendszer


ESZMÉLET 6:  (24)157-178 (1994)


 


A sztálini diktatúra kiépülése a Szovjetunióban


In: Krausz Tamás
Krausz Tamás (szerk.)
Történelem IV. 1914-1945.: 2., átdolgozott kiadás.


Budapest: Cégér Kiadó, 1994.   pp. 83-86.   


 


A politikai giccs


FILMKULTÚRA 30:  (4)3 (1994)


 


A nacionál-bolsevizmus alapvetése. Történeti adalékok egy rendszerváltás ideológiai hátteréhez


MÚLTUNK 39:  (1-2)51-80 (1994)


 


A kelet-európai rendszerváltás és az antiszemitizmus


EZREDVÉG 4:  (1)91-94 (1994)


 


A Horn-szindróma


FILMKULTÚRA 30:  (5)3 (1994)


 


Krausz Tamás, Surányi Róbert


A brit munkáspárt és a Szovjetunió (1917-1924)


MAGYAR TUDOMÁNY 39:  (8)1017-1019 (1994)


 


A baloldaliság öröme a kapitalizmus?


FILMKULTÚRA 30:  (2)3 (1994)


 


1993


 


Krausz Tamás (szerk.)


Ukrajna


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1993.
(Poszt-szovjet füzetek; VII..)


 


Tézisek a sztálinizmus lényegéről


ISKOLAKULTÚRA 3:  (1)6-10 (1993)


 


Paradigmaváltás az orosz forradalom megközelítésében


SZOVJET FÜZETEK 8: 14-23 (1993)


 


Krausz Tamás, Varga Lajos(szerk.)


Orosz forradalom - szovjet történelem: a Magyar Ruszisztikai Intézet és a Politikatörténeti Intézet 1992. november 20-i konferenciájának szerkesztett anyaga


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1993.
(Szovjet füzetek; 8.)


 


O jelCINYIZME


In: Krausz Tamás(szerk.)
Jelcinscsina, Vengerszkij Insztyitut Ruszisztyiki, Budapest, 1993. 7–11..


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1993.   pp. 75-103.   


 


Niederhauser Emil Kelet-Európa - koncepciójáról


In: Glatz Ferenc
Szomszédaink között Kelet-Európában. Tanulmányok Niederhauser Emil 70. születésnapjára.


Budapest: MTA Történettudományi Intézet, 1993.   pp. 431-443.   


 


 


Nacionalizmus, idegengyűlölet... és rendszerváltás


FILMKULTÚRA 29:  (2)3 (1993)


 


Marx


FILMKULTÚRA 29:  (5)3 (1993)


 


Kapitalizmus-antikapitalizmus-külföldi tőke: Jegyzet egy új-régi politikai amalgámról


ESZMÉLET 17: 37-42 (1993)


 


Jön vagy megy a szociáldemokrácia?


ESZMÉLET 5:  (20)5-9 (1993)


 


Krausz Tamás (szerk.)


Jelcinscsina


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1993.
(Poszt-szovjet füzetek)


 


Értelmiségi kijózanító


FILMKULTÚRA 29:  (4)3 (1993)


 


Előszó


In: Szvák Gyula, Sz. Bíró Zoltán, Szilágyi Ákos, Csaba László
Krausz Tamás (szerk.)
Jelcin és a Jelcinizmus.


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1993.   pp. 5-6.   
(Szovjet füzetek)


Előszó


In: Krausz Tamás (szerk.)
Ukrajna.


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1993.   pp. 9-12.   
(Poszt-szovjet füzetek; VII..)


 


Az újkelet-európai elit


FILMKULTÚRA 29:  (1)1 (1993)


 


Krausz Tamás, Krausz Péter


A tőke és a foci


FILMKULTÚRA 29:  (3)1 (1993)


 


Krausz Tamás (szerk.)


A rendszerváltás a Szovjetunióban


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1993.
(Poszt-szovjet füzetek; IX..)


 


A médiáról három tételben


FILMKULTÚRA 29:  (6)3 (1993)


 


A Kádár-rendszer és a baloldali ellenzék


ESZMÉLET 5:  (18-19)222-229 (1993)


 


A jelCINIZMUS


FILMKULTÚRA 29:  (10-12)8-9 (1993)


 


1968


FILMKULTÚRA 29:  (8)3 (1993)


 


1992


 


Sztálin és a történetírás - néhány gondolat deutscher biográfiájáról


ESZMÉLET 13-14: 88-116 (1992)


 


Krausz Tamás, Szilágyi Ákos (szerk.)


Oroszország és a Szovjetunió XX. századi képes történeti kronológiája, 1900-1991


Budapest: Akadémiai Kiadó, 1992. 338p.


 


Krausz Tamás (szerk.)


Népirtás a Szovjetunióban


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1992.
(Poszt-szovjet füzetek; V..)


 


Előszó


In: Krausz Tamás(szerk.)
A jelcini gazdaságpolitika alternatívái.


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1992.   pp. 3-4.   
(Poszt-szovjet füzetek; VI..)


 


Előszó


In: Krausz Tamás (szerk.)
Népirtás a Szovjetunióban.


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1992.    p. 3.  
(Poszt-szovjet füzetek; V..)


 


Krausz Tamás (szerk.)


A jelcini gazdaságpolitika alternatívái


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1992.
(Poszt-szovjet füzetek; VI..)


 


1917 újraértelmezése felé


MÚLTUNK 37:  (2-3)3-24 (1992)


 


 


 


 


1991


 


Snittek a Gulagról


FILMKULTÚRA 27:  (5)22-25 (1991)


 


Krausz Tamás (szerk.)


Privatizálás a Szovjetunióban


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1991.
(Poszt-szovjet füzetek; II..)


 


Pártviták és történettudomány: Viták "az orosz történelmi fejlődés sajátosságairól", különös tekintettel az 1920-as évekre


Budapest: Akadémiai Kiadó, 1991. 200p.
(Értekezések a történeti tudományok köréből; 113.)


 


Krausz Tamás (szerk.)


A Szovjetunió vége?


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1991.
(Poszt-szovjet füzetek; III..)


 


Krausz Tamás (szerk.)


A peresztrojka vége?: Kerekasztal-beszélgetés


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1991.
(Poszt-szovjet füzetek; I..)


 


Krausz Tamás (szerk.)


A Gulag: Tényekben, adatokban


Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 1991.
(Poszt-szovjet füzetek; IV..)


 


1990


 


Krausz Tamás


Kelet-Európa konzervatív forradalmai


ESZMÉLET 2:  (5)4-23 (1990)


 


Bergyajev aktualitása


ESZMÉLET 2:  (8)58-69 (1990)


 


Adalékok egy rendszerváltás anatómiájához


BARANYAI PEDAGÓGIAI KÖRKÉP 2: 23-34 (1990)


 


A mensevikek és a szocializmus - a dokumentumok tükrében


ESZMÉLET 2:  (4)115-137 (1990)


 


 


 


1989


 


Megjegyzések a peresztrojkáról


ESZMÉLET 1:  (1)14-34 (1989)


 


Bolsevizmus és nemzeti kérdés: Adalékok a nemzeti kérdés bolsevik felfogásának történetéhez 1917-1922


Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989. 152p.
(Nemzetiségi Füzetek; 8.)


 


Bevezető tanulmány


In: Krausz Tamás (szerk.)
A száműzött Trockij.


Budapest: Kolibri Kiadó, 1989.   pp. 3-43.   


 


Krausz Tamás (szerk.)


A száműzött Trockij


Budapest: Kolibri Kiadó, 1989.


 


A bolsevik típusú pártról, jelen időben


TÁRSADALMI SZEMLE 44:  (1)39-41 (1989)


 


A "Rövid tanfolyam és a történelem"


VILÁGOSSÁG 30:  (3)174 (1989)


 


1988


 


Krausz Tamás, Béládi László


Sztálin


Budapest: Láng Kiadó, 1988.


 


Krausz Tamás, Dalia László(szerk.)


Leszállt-e Hruscsov Kijevben?


Budapest: Kolibri Kiadó, 1988.


 


Haraktyernie cserti velikoj oktyabrszkoj socialistyicseszkoj revolucii v oszvesenii bolsevisztszkoj isztoriografii 1920-h godov


EGYETEMES TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 17:  (18)218-238 (1988)


 


Előszó


In: Krausz Tamás, Dalia László(szerk.)
Leszállt-e Hruscsov Kijevben?.


Budapest: Kolibri Kiadó, 1988.   pp. 5-11.   


 


Krausz Tamás, Béládi László(szerk.)


Demokrácia, "cézárizmus", szocializmus : Nyikolaj Ivanovics Buharin tanulmányai


Budapest: ELTE ÁJK Politológia Tanszék, 1988.


 


Bevezető tanulmány társszerzőkkel


In: Krausz Tamás, Béládi László(szerk.)
Demokrácia, "cézárizmus", szocializmus : Nyikolaj Ivanovics Buharin tanulmányai.


Budapest: ELTE ÁJK Politológia Tanszék, 1988.   pp. 5-40.   


 


1987


 


Történelmi gondolkodás és legitimáció: Az orosz forradalmi tradíció elsajátításáról a 20-as években


EGYETEMES TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 16: 83-100 (1987)


 


Történelmi adalékok a szocializmus politikai és elméleti értelmezéséhez


POL TUD 3: 33-57 (1987)


 


Krausz Tamás, Béládi László


Életrajzok a bolsevizmus történetéből


Budapest: ELTE ÁJTK Nemzetközi Magánjogi Tanszék, EK Dokumentációs és Kutatási Központ, 1987.


 


A szocializmus elméleti értelmezéseiről


POL TUD 3: 3-28 (1987)


 


A cártól a komisszárokig


Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1987.


 


1917 a számok tükrében


HISTÓRIA 9:  (4)13-15 (1987)


 


1986


 


Ki volt IV. Iván?


VILÁGOSSÁG 27:  (3)186 (1986)


 


1985


 


Krausz Tamás, Béládi László(szerk.)


Szakszervezetek és államhatalom: Dokumentumok a szovjet-oroszországi szakszervezetek történetéből 1917-1923


Budapest: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 1985.
(Politikatudományi füzetek)


Szabotázsok, diverzánsok, kémek ellen


HISTÓRIA 7:  (4)17-18 (1985)


 


Krausz Tamás, Mesterházi Miklós


Mű és történelem: Viták Lukács György műveiről a húszas években


Budapest: Gondolat Kiadó, 1985. 235p.


 


1984


 


Szocializmus-képek a húszas években: Átmeneti korszak és szocializmus


VILÁGOSSÁG 25:  (4)202-210 (1984)


 


Krausz Tamás, Tütő László


Lenin a szocializmusba való politikai átmenet időszakáról


TÁRSADALMI SZEMLE 39:  (7-8)108-116 (1984)


 


Buharin: A történelmi materializmus elmélete


MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 5-6: 688-764 (1984)


 


A Szovjetunió első alkotmánya


HISTÓRIA 6:  (2)22-23 (1984)


 


A Jelen és a Jövő képe: Egy elemzés tapasztalatai (Megjegyzések a Trockij-jelenséghez) - bezúzták


MOZGÓ VILÁG 8: 18-31 (1984)


 


1983


 


Az első orosz forradalom és az oroszországi szociáldemokrácia "második" szakadása: Adalékok a forradalom tapasztalatainak korabeli értékeléséhez


SZÁZADOK 117:  (4)840-871 (1983)


 


Az első magyar Bakunyin monográfia: Kun Miklós: Útban az anarchizmus felé - Mihail Bakunyin politikai pályaképe és eszmei fejlődése az 1860-as évek közepén


VILÁGOSSÁG 24:  (11)703-704 (1983)


 


A szovjet 20-as évek történelmi elhelyezéséről


VILÁGTÖRTÉNET 5:  (3)56-75 (1983)


 


A szakszervezetek és az államhatalom: A szakszervezeti kérdés szovjet-oroszországi történetéhez 1917-1922.


PÁRTTÖRTÉNETI KÖZL 3: 33-68 (1983)


 


1982


 


Szvák Gyula, Krausz Tamás (szerk.)


Az orosz történelem egyetemessége és különössége


Budapest: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 1982. 326p.


 


Krausz Tamás, Mesterházi Miklós


A korai marxista Lukács György bolsevik recepciójáról


FILOZÓFIAI FIGYELŐ IV:  (3/4)18-34 (1982)


 


1981


 


Állam és demokrácia : Lenin és a húszas évek vitái


VILÁGOSSÁG 22:  (8-9)492-498 (1981)


 


1980


 


Szocializmus egy országban


EGYETEMES TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 13:  (14)242-269 (1980)


 


Pokrovszkij és az orosz abszolutizmus vitája az októberi forradalom után


TÖRTÉNELMI SZEMLE 23:  (4)627 (1980)


 


Bolsevizmus és nemzeti kérdés


VILÁGOSSÁG 111: 681-689 (1980)


 


1977


 


Krausz Tamás, V. V. Gorbunov


Lenin bírálata Oroszország kulturtörténeti fejlődésének mensevik koncepciójáról


SZÁZADOK 111:  (1)184-185 (1977)


 


Az Októberi Forradalom és a nemzetek önrendelkezési jogának felvetése a bolsevik pártban


EGYETEMES TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 11: 43-66 (1977)


 


Krausz Tamás, T. A. Kovaljova


A Komintern és Nagy-Britannia Kommunista Pártja politikai irányvonalának kidolgozása az angol kommunisták által 1920-1929-ben


SZÁZADOK 111:  (1)195-197 (1977)


 


1976


 


Krausz Tamás, T. V. Oszipova, P. N. Szobelev


Lenin koncepciója az osztály-erőviszonyok alakulásáról az októberi forradalomban


SZÁZADOK 110:  (9)1191-1192 (1976)


 


 


Krausz Tamás, I. M. Dazsina


Három forradalom aktív résztvevője és történésze: V. I. Nyevszkij születésének 100. évfordulója alkalmából


SZÁZADOK 110:  (6.)1190-1191 (1976)


 


 


<<< vissza

  

Szervezeti változások az ELTE BTK Történeti Intézetében
2019-09-16

2019 sok újdonságot hozott az ELTE BTK Történeti Intézetének életébe.

Tovább >>>
Hallottál már róla - Kutatók Éjszakája a Ruszisztikán
2019-09-15
Nyilván már hallottatok róla, hogy a Ruszisztikai Központban mindig nagyszerű programok vannak a Kutatók Éjszakáján. Idén a programokat arra a kérdésre fűztük fel, hogy Hallottál már róla? Ha igen, gyere el, ha nem, akkor pedig azért gyere el szeptember 27-én!
Tovább >>>
Metodikai szombat 2019 szeptember
2019-09-14
2019 első őszi, orosztanároknak szóló metodikai szombatjára 2019. szeptember 21-án 13 órától kerül sor a Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központban.
Tovább >>>
Megunhatatlan a Moszkva nem hisz a könnyeknek
2019-09-12

Vlagyimir Menysov Oscar-díjas alkotása jó választás volt a szeptemberi ruszisztikai filmklub évadnyitásához. Mindenkit elvarázsolt a film – akár először, akár másodszor, akár sokadszor látta.

Tovább >>>
Szeptemberi színház - Ványa bácsi
2019-09-07
A Ruszisztikai Központ Színház Odüsszeiája szeptemberben a váci Dunakanyar Színház és a dunaújvárosi Bartól Béla Kamaraszínház koprodukciójában bemutatott Ványa bácsi-ra kalauzolta el az érdeklődőket.
Tovább >>>